Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bilarna kvar i centrum

GÄVLEDet blir fortsatt biltrafik längs Rådhusesplanaden. I alla fall om tekniska kontorets förordande får gälla.

Annons
Handläggarna har nämligen ställt sig bakom alternativ ett, av de fyra olika förslagen som funnits med i samrådsprocessen. Det förslaget innebär att man kommer att ha ett separat körfält för bussarna närmast själva torget på båda sidorna. Med busshållplatserna vända mot torget. Biltrafiken ska gå i motsatt körriktning mot busstrafiken.

Det alternativet hade störst stöd i remissomgången. Bland annat från Gävle Centrumsamverkan. Som anser att biltrafik på centrumgator är ett uttryck för ett levande centrum och ger trygghet för kvällens flanörer.

- Vad bra. Jag har känt på mig att det skulle kunna bli det alternativet. Vi har varit positiva till att koncentrera busstrafiken dit och det är breda gator så det finns plats, menar Arne Nedstam.

Mot biltrafiken
Men flera remissinstanser har också varit emot biltrafiken vid Rådhusesplanaden och stöttat andra alternativa lösningar. Bland annat miljöpartiet.

- Det är beklagligt. Vi är för ett bilfritt centrum och tycker att kollektivtrafiken ska ha företräde. Man borde köra bil på ett annat sätt, med kringfarter runt centrum, anser Ylva Bandmann, oppositionsråd för mp.

Handläggarna skriver att Tekniska kontoret inte finner tillräckligt starkt stöd i de inkomna remissvaren för att föreslå en bilavstängning. I nuläget bedömer de i stället att bibehållen biltrafik bäst tillgodoser målen för framkomlighet och tillgänglighet för olika trafikslag, miljön, säkerheten och centrumutveckling.

Kan tas upp igen
Om läget skulle bli ett annat senare kan frågan tas upp igen, anser handläggarna och föreslår tekniska nämnden att godkänna den föreslagna lösningen och att den ska ingå som en del i en detaljplan. Denna plan ska senare godkännas av kommunfullmäktige. Så ännu är det inte klart.

- Jag hoppas att det blir så här nu då, säger Arne Nedstam.

- Vi kommer att fortsätta kämpa för ett bilfritt centrum, lovar Ylva Bandmann.

MATTIAS JONSSON

Mer läsning

Annons