Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bostadsbrist när fler flyktingar väntas 2013

Antalet flyktingar kommer att öka kraftigt nästa år enligt Migrationsverket. Till Gävle väntas en stor grupp anhöriga till somalier men också ensamkommande flyktingbarn. Bristen på bostäder är ett bekymmer.

Annons

Många invandrare har levt utan sina familjer under lång tid.

Förra året kom regeringen och miljöpartiet överens om att underlätta anhöriginvandringen för somalier även om de saknar giltiga handlingar. Hittills har inte mycket hänt men nu tror Migrationsverket att betydligt fler anhöriga än tidigare ska ta sig till Sverige under 2013.

– Det här slår olika från kommun till kommun men i Gävle finna många somalier. De som kommer behöver ofta större bostad, ekonomiskt bistånd och undervisning på SFI.

Redan förra året var bostäderna ett bekymmer. Gävle kunde inte ta emot så många nyanlända invandrare som avtalet mellan länsstyrelsen och kommunen sa.

Enligt prognosen kommer det också att bli en viss ökning av asylsökande från Norra Afrika och Syrien.

Också för dem är bostadsbristen påtaglig men det saknas också platser på anläggningarna och Migrationsverket hyr tillfälliga boendeformer i bland annat Gävle.

– Bosättningen av nyanlända, som Arbetsförmedlingen sköter, har blivit en flaskhals. Personer som får uppehållstillstånd blir kvar i Migrationsverkets boenden i väntan på en kommun att flytta till. Och det är ju inte bra. Det fördröjer den enskildes möjligheter att komma igång med svenskundervisning och andra insatser som kan skynda på etableringen i samhället och på arbetsmarknaden, berättar Robert Larsson, integrationssamordnare på länsstyrelsen.

Ungefär samma situation är det för de ensamkommande flyktingbarnen. Även den invandringen kommer att öka enligt prognosen. Av de åtta ankomstkommuner som finns i landet är det flest som söker asyl i Malmö men även till Gävle kommer en del och eftersom det är svårt att få ut dem till andra kommuner blir många kvar på orten och behöver så småningom en bostad.

Gävle kommun har en överenskommelse om ungefär 200 flyktingar per år. Kan den siffran komma att justeras nu?

– Under hösten kommer vi från länsstyrelsen att ha samtal med kommunerna om vilken beredskap man har och vilka möjligheter och svårigheter man ser inför den förväntade ökningen av framför allt anhöriga. Hur det kommer att påverka respektive kommuns överenskommelse är för tidigt att säga nu. Det kommer att se olika ut från kommun till kommun eftersom de anhöriga kommer till den kommun där de närstående finns. Och så kommer det ju att bli oavsett vad som finns reglerat i överenskommelser, säger Robert Larsson.

Mer läsning

Annons