Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brister måste åtgärdas

Socialstyrelsen kritiserar Sandviken. Efter en verksamhetstillsyn hittades flera brister som Individ- och familjeomsorgsorganisationen nu måste åtgärda.

Annons

Tillsynen har gjorts efter att flera enskilda klagomål har riktats mot Individ- och familjeomsorgen, IFO. I sitt beslut skriver Socialstyrelsen att de även vid tidigare tillsyner har hittat brister i verksamheten.

Det som har granskats den här gången är myndighetsutövning och hur genomförande av insatser som rör barn och ungdomar sköts.

Bland annat kritseras IFO för att det i vissa ärenden har tagit mellan två och fyra månader för dem att besluta om utredningar ska inledas eller inte. Enligt Socialstyrelsen finns det inga motiv till varför det skulle ha tagit så lång tid.

Det har även tagit upp till sju veckor för nämnden att underrätta föräldrar att utredningar har inletts. I ett fall där det tog tio dagar handlade det om misstänkt fysiskt övergrepp av ett litet barn, men samtidigt hade en polisutredning inletts.

Individ- och familjeomsorgsnämnden medger till Socialstyrelsen att kommunicering med vårdnadshavare i det aktuella fallet tog tid. De har uppgett till myndigheten att diskussion med åklagare och polis ska inledas för att effektivisera rättsprocessen.

Men även inom skyddsbedömningar har man brustit. I ett fall misstänktes ett barn vara utsatt för misshandel av en förälder och polisutredning pågick. En skyddsbedömning av IFO-handläggare gjordes utifrån kontakt med barnets förskola. Därefter bedömdes att barnet var i behov av skydd. Det framgår inte om nämnden hade kontakt med barnets andra förälder för att se om denne kunde erbjuda skydd. Det togs inte heller kontakt med barnet i fråga. En senare bedömning gjordes efter kontakt med den misstänkte föräldern. Det ansågs då att föräldern gav ett ”stabilt och genomtänkt intryck” och att denne accepterade insyn i familjen. Därmed ansågs det inte längre nödvändigt för barnet att få skydd.

I detta fall medger nämnden att man inte har tillgodosett det skyddsbehov som fanns, eftersom man bland annat inte tog kontakt med barnet självt.

Nämnden ska nu innan den 1 februari 2012 redovisa hur man säkerställer att verksamheten fungerar enligt de krav som ställts av Socialstyrelsen.

Mer läsning

Annons