Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bygge på Gävle Strand kan stoppas: "Byggnaden har en påtaglig förortskaraktär"

Bygglovschefen på Samhällsbyggnadskontoret rekommenderar politikerna att inte ge bygglov för ett hus med 101 lägenheter på tomten där Stuvericentralens kontor legat. Motivet: Det är för fult.

Annons

Det råder akut bostadsbrist i det växande Gävle. Trots det rekommenderar tjänstemännen på Samhällsbyggadskontoret politikerna att inte bevilja bygglov för det hus som planeras på Stuveritomten. Med hänvisning till att det är för fult för att passa in på Gävle Strand.

Huset som anses för fult för Gävle Strand.

"Byggnaden har en påtaglig "förortskaraktär" i förhållande till sitt centrala läge i staden. De repetitiva och monotona fasaderna i projektet gör att byggnaderna bättre skulle passa in i ett miljonprogramsområde än i ett område där höga krav ställs på gestaltningsnivån", skriver en arkitekt på Samhällsbyggnadskontoret i sitt yttrande till nämnden.

Byggherren, BFF2 Stuveritomten AB, är väldigt kritisk till tjänstemännens yttrande och rekommendation. I en skrivelse hänvisas till att detaljplanen för området är antagen, och att den inte lämnar något utrymme för åsikter om gestaltning.

Särskilt loftgångarna är för monotona för att passa in i miljön, tycker kommunens tjänstemän.

"Att ha överdrivna ambitioner och att ställa särkrav på byggnadsverk är inte tillåtet enligt 8 kap. 4a § PBL. Det som är tillåtet enligt en plan är tillåtet. Därför kan gestaltningsprogrammet inte åberopas för att vägra en sökande att utöva sin byggrätt. Det är angeläget att göra detta helt klart för handläggare och beslutande förtroendevalda i bygg- och miljönämnden; gestaltningsprogrammets ambitioner kan inte undanta byggrätt i gällande plan", skriver byggherrens arkitekt.

– Gestaltningsprogrammet är inte bindande, det har han helt rätt i. Men vi vill förstås att det ska byggas med kvalitet. Vi hade aldrig gått upp med ett avslag om vi inte tyckte att det var en för låg nivå, säger Åsa Larsson, bygglovschef på Samhällsbyggnadskontoret.

Tanken är att bostadshusen ska byggas där Stuvericentralens kontor legat.

Redan när BFF2 Stuveritomten AB köpte tomten för 20,7 miljoner kronor 2015 sa delägaren Fredrik Jernberg till GD att han planerade ett billigare bygge.

– Vi tänker oss lite billigare lägenheter än de som hittills byggts på Gävle strand, men inte med sämre kvalitet, sa han då.

Främst är det husets loftgångar som fått tjänstemännen att ryta till. De anses vara "för monotont utformade".

Huset som anses för fult för Gävle Strand.

– Man måste tänka så här: De här husen ska stå i hundra år. De måste hålla en viss nivå när det gäller gestaltning, säger Åsa Larsson.

Frågan skulle egentligen ha hanterats av samhällsbyggnadsnämnden den 24 augusti.

– Det lär nog knappast komma som en överraskning att jag inte delar författarnas smak, värdering eller ordval. Med det sagt, undertecknad och Gävle kommun har i samförstånd beslutat att ärendet ska tas upp på nämndsmötet i september i stället då vi ser alla möjligheter till att finna samförstånd, skriver företagets representant Fredrik Funcke i ett mejl till GD.

– Jag är väldigt hoppfull. De kommer att göra revideringar. Och jag tror att det här kommer att bli bra, säger Åsa Larsson.

Men förortskaraktär? Det är ganska hårt formulerat?

– Det kanske man kan tycka. Och det ska sägas att vi är jätteangelägna om att få fram fler bostäder i Gävle. Men vi tycker inte att det är orimliga krav vi ställer. Och jag tror att vi kommer att komma överens, säger Åsa Larsson.

Mer läsning

Annons