Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Byggplaner upprör på Almvägen

Byggplanerna på Almvägen upprör många Gävlebor. I svaren på kommunens detaljplaneförslag uttrycker många privatpersoner en oro för trafikfaror och höjda hyror.

Annons

Fredagen den 21 december var sista dagen för att lämna in synpunkter på detaljplanen, och ännu har inte alla yttranden sammanställts. Av de omkring 50 yttranden som kommit in är majoriteten utan erinran, bland annat kommunens kultur- och fritidsförvaltning, Gästrike vatten samt Gästrike räddningstjänst godkänner förslaget. I 22 av yttrandena finns invändningar mot förslaget.

Flera privatpersoner beskriver en oro för att byggnationerna kommer leda till hyreshöjningar, så att de pensionärer som bor i området idag inte får råd att bo i de nya husen. Bland de privatpersoner som helt ställer sig emot förslaget att riva de gamla husen, efterfrågar många att man istället rustar upp byggnaderna i området.

Trafiksituationen bekymrar också. Ett flertal yttranden tar upp att det kommer att bli mer bilar i området och att olycksrisken kan öka. Säkerheten för barn på väg till skola och förskola ifrågasätts, liksom hur parkeringsplatser ska ordnas för de som flyttar till de nya lägenheterna.

Att parken i området kommer att bli mindre får skarp kritik i flera yttranden. Vissa menar att tillgängligheten kan bli mindre, andra att områdets karaktär rikserar att försvinna. Det finns också en oro för att värdet på villorna i området kommer att sjunka när de nya byggnaderna är färdiga.

Nu ska kommunen sammanställa svaren på detaljplaneförslaget, och sedan skriva en samrådsredogörelse. Det är inte bestämt när samådsredogörelsen ska vara färdig, men generellt brukar det ta en till två månader. Efter det ska ett reviderat detaljplaneförslag ställas ut.

Ebba Pettersson

Mer läsning

Annons