Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dioxin - ett hot under ytan

/
  • Halterna av dioxiner i ytsediment längs den svenska kusten varierar kraftigt. I södra Bottenhavet och utanför Oskarshamn är halterna tydligt förhöjda.Strömmingen innehåller fortfarande dioxinhalter som överstiger EU:s gränsvärden, men forskarna har ännu inte kunnat koppla dioxinerna till någon utsläppskälla.

Mysteriet med de höga dioxinhalterna i strömming i Bottenhavet är fortfarande olöst.
Nu riktas misstankarna mot havets botten.

Annons

Bottensedimenten i Södra Bottenhavet innehåller mycket höga halter av dioxiner. Det visar den hittills största kartläggningen som gjorts av dioxiner i ytsediment i svenska vatten. Men orsaken är det för tidigt att uttala sig om, säger Kristina Sundqvist, forskare på Umeå universitet:

– I en del fall har vi redan kunnat knyta dioxinerna i sedimentet i ett område till en konkret källa. I ett fall har vi till exempel hittat samma sorts dioxiner i sedimentet som i ett område med förorenad mark i närheten. Men i södra Bottenhavet finns det inte så tydliga samband, säger hon.

Totalt består studien av 150 sedimentprover som tagits utmed hela den svenska kusten från Haparanda till Blekinge. Varje prov har analyserats så att man kan se vilken eller vilka sorters dioxiner det innehåller. Förhoppningen är att man på det sättet ska kunna knyta varje sedimentprov till en viss utsläppskälla.

Men för södra Bottenhavet är det långt kvar innan man kommit så långt. Hela kartläggningen kommer inte att vara klar förrän 2010.

– Det skulle ha varit enkelt om det inte fanns vågor och strömmar i havet. Då hade man kunnat utgå från att det sediment som finns utanför en industri innehöll föroreningar från just det företaget, men så är det inte. Föroreningar kan flyta omkring länge innan de lägger sig på botten, säger Kristina Sundqvist.

Anledningen till kartläggningen är att dioxinhalten i strömming inte sjunker trots att utsläppen från de kända källorna har minskat. Genom kartläggningen hoppas man antingen hitta nya, tidigare okända dioxinkällor, eller få bevis för att det är gamla synder det handlar om.

Alternativet är att det handlar om nedfall från atmosfären.

– Det kan vara en av förklaringarna. Men vi har hittat så höga halter lokalt att det måste finnas lokala källor också, säger Kristina Sundqvist.

En som väntar på resultatet av kartläggningen är Håkan Johansson på länsstyrelsen i Gävle. Ett av de regionala miljömålen för Gävleborg säger att länsstyrelsen senast 2010 ska föreslå åtgärder som gör att dioxinhalterna i strömmingen minskar. Men så länge man inte löst dioxinmysteriet är det svårt att föreslå några åtgärder.

Hittills har Håkan Johansson framförallt hoppats på en annan studie från Stockholms universitet, där man försökt hitta dioxiner i utsläppen från bland annat massaindustrierna.

– Men såvitt jag har förstått kommer den rapporten inte att peka ut någon särskild källa. Däremot finns det en annan forskningsansökan nu som kanske kan koppla ihop undersökningen av bottensedimenten med strömmingen. I det projektet ska man bland annat undersöka hur dioxiner i sediment sprids till fisken, säger Håkan Johansson.

– Men jag tror inte att vi får några svar före 2010, säger han.

Mer läsning

Annons