Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gävle ingen krisort enligt Messing

GÄVLETusentals jobb har försvunnit och befolkningen fortsätter att minska.

Annons
Inte konstigt att kommunledningen känner stor oro.
Men uppvaktningen hos regeringen gav varken löften om nya pengar eller fler jobb.
Det finns ingen anledning att deppa ihop, anser statsrådet Ulrica Messing.
- Gävle är ingen krisort, slår hon fast.
På lång sikt är Ulrica Messing tvärtom hoppfull om Gävles framtid.
Lika optimistiska är knappast de representanter från kommunen som i går fick en timmes audiens hos statsrådet på näringsdepartementet.

2 500 färre jobb
Bakgrunden är förstås det kärva läget på arbetsmarknaden. Bara sedan 2001 har 2 500 jobb försvunnit från Gävle.
Nu menar kommunalrådet Mats Ågren, s, att de generella arbetsmarknadspolitiska åtgärder som regeringen hänvisat till efter tidigare uppvaktningar inte längre är tillräckliga.
Vid uppvaktningen i går diskuterades en rad förslag som enligt kommunens mening skulle ge både arbetsmarknaden och tillväxten ett uppsving.
Ett ökat statligt engagemang i hamnen är en fråga, ökat stöd till IT-projekt en annan.
Och på en punkt verkar kommunledningen och statsrådet vara ense.

IT-tjänster
Gävle bör satsa på att utveckla IT-tjänster för användning inom det offentliga.
IT-stöd inom hemtjänsten och mobilt lärande i skolan är två exempel.
- Ibland kan man tro att IT bara är en fluga. Men det kommer att vända och då ska Gävle ligga i framkanten, menar Ulrica Messing.
Även Mats Ågren och moderaternas oppositionsråd Björn Frankson, som också var med vid uppvaktningen, lockas av tanken.
I samarbete med Högskolan och Lantmäteriet ska man nu gå vidare med ett projekt och förhoppningsvis få del av statliga pengar hos länsstyrelsen.
När det gäller Fastighetsmäklarnämnden som kommunledningen gärna vill ha till Gävle, så gavs inga positiva besked.
I hamnfrågan hänvisar Ulricas Messing till att frågan ligger hos Sjöfartsverket för beslut.

Pengar kvar
För de arbetsmarknadspolitiska projekten så hänvisar hon till att Länsarbetsnämnden fortfarande har pengar kvar.
Trots de magra beskeden så är Mats Ågren ändå nöjd med mötet där även två tjänstemän från näringsdepartementet och arbetsmarknadsdepartementet deltog.
- Vi fick möjligheten att redovisa hela problembilden som är mer komplicerad än man först kan tro. De fick nog en annan bild av både möjligheterna och problemen i Gävle, säger han.
Även Björn Frankson är hoppfull efter diskussionerna kring tänkbara utvecklingsområden, bland annat en utvecklad användning av Lantmäteriets digitala kartor.
- Ulrica Messing är väldigt tydlig i det hon säger. Hon lovar ju ingenting. Men utifrån det hon sa är jag ändå hoppfull, säger Björn Frankson.

MARIA BRANDER
026-15 96 37
maria.brander_gd.se


Satsningarna som kan rädda Gävle
Projekt och idéer i kommunens uppvaktning till regeringen om statligt stöd:

Fastighetsmäklarnämnden lokaliseras till Gävle. Stadskontoret utreder visserligen en utlokalisering till Härnösand.

... en lokalisering av Fastighetsmäklarnämnden till Gävle ter sig mer logisk med tanke på de stora resurser inom fastighetsområdet som redan finns inom Lantmäteriet, och fastighetsmäklarutbildningen vid Högskolan i Gävle", skriver kommunen i brevet till regeringen.

Ny lantmätarutbildning vid Högskolan i Gävle. Avsikten skulle vara att skapa en modern lantmätarutbildning som tillgodoser bland annat Lantmäteriets behov.

Ett arbetsmarknadspolitiskt projekt som ska öka öppenheten för anställda med etnisk och kulturell bakgrund i andra länder än Sverige.

Kommunen är beredd att visa vägen för andra arbetsgivare och vill undersöka möjligheterna att starta ett pilotprojekt i samarbete med Länsarbetsnämnden/Arbetsförmedlingen.

Rekrytering och utbildning för att klara Omvårdnadsförvaltningens behov av framför allt utbildade sjuksköterskor.

En särskild utbildningsinsats för att öka kompetensen hos dem som arbetar som personliga assistenter.

Utveckla mobila tjänster för att stödja inlärningen i skolan, och IT-stöd i hemtjänsten för planering, uppföljning och säkerhet.

Infrastruktursatsningar, framför allt i Gävle hamn. Ett ökat engagemang från staten i Gävle hamn är en av de stora punkterna. Infartsrännan behöver breddas och fördjupas för att hamnen ska kunna ta emot fler och större båtar.

Mer läsning

Annons