Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hög cesiumhalt i havsbotten

GÄVLEHavsbotten utanför Gävle innehåller höga halter cesium.

Annons
- Värdena är tio gånger högre här än utanför Stockholm, säger Bernt Kjellin, maringeolog på SGU:s forskningsfartyg Ocean Surveyer, som den senaste månaden tagit cirka 300 prover på bottensedimenten utanför Gävleborgskusten.
Provtagningarna avslutades i söndags.
Det är första gången som någon har undersökt hur mycket cesium som finns i havet. De kartor som tidigare gjorts av den radioaktiva nedsmutsningen efter Tjernobyl visar endast nedfallet över land.
Den högsta cesiumvärdet hittades i havsbotten utanför Axmar. Där uppmättes 1 800 becquerel per kilo bottensediment.
Utanför Bönan uppmättes nästan lika mycket, 1 700 becquerel per kilo.
Eftersom vattenhalten i bottensedimenten är hög kommer värdet att ligga två till fyra gånger högre när man analyserar samma prov efter frystorkning.

Mer radioaktivt material
De högsta cesiumvärdena hittas i proverna cirka 8-12 centimeter under ytan. Där finns det sedimentlager som avsattes på havsbotten 1986, direkt efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl.
I proverna ser man tydligt att halterna sjunker brant i de lager som har bildats under åren efter 1986.
Men fortfarande samlas mer radioaktivt material i bottnarna.
- I det översta ytlagret ligger cesiumhalterna på mellan 100 och 200 becquerel nästan överallt. Cesium binder ju till organiskt material. Det följer med åarna ut i havet. Där sjunker det ner till botten och bildar gyttjelera, och den processen fortsätter, säger Bernt Kjellin.

Växer sju millimeter
Det radioaktiva nedfallet har paradoxalt nog gjort arbetet som maringeolog lättare. Kurvorna över cesiumhalterna används för att datera sedimenten på bottnarna.
- När vi tar miljöprover på bottnarna kan vi se exakt hur mycket material som har avsatts på botten sedan 1986. I Yttre Fjärden till exempel ligger år 1986 tio centimeter under ytan. Det betyder att sedimenten växer med sju millimeter om året. Det är en viktig upplysning för oss, när vi analyserar andra miljögifter som kan finnas i bottnarna, säger han.

300 miljöprover
Ocean Surveyer hade i uppdrag att ta cirka 300 miljöprover på bottnarna utanför Gävleborg och Norduppland ut till Finska gränsen. Men proverna kan bara tas i lerbottnar som nybildas, och sådana visade det sig bitvis vara ont om.
- Hela området utanför Skutskär, Dalälvens utlopp och Lövstabukten visade sig bestå av mycket grövre sediment med sand och silt. Vi har prövat att ta prover på många ställen där men det har inte lyckats. Området ligger så öppet för vindar och strömmar att allt organiskt material spolas vidare ut i havet, säger Bernt Kjellin.
Att det är ont om lerbottnar i kustområdena betyder att den totala mängden cesium inte är så stor trots höga halter i de lerbottnar som finns. Det betyder också att det radioaktiva materialet har spritt sig i stora delar av Bottenhavet.
- Vi tog till exempel ett prov halvvägs mellan Hornslandet och finska gränsen. Där låg cesiumhalten på 480 becquerel per kilo, säger Bernt Kjellin.
INGEGERD SÖRGARD
026-15 96 27
ingegerd.sorgard_gd.se


Foto: LEIF JÄDERBERG
Radioaktiv havsbotten. Cesiumhalterna är tio gånger högre utanför Gävle än i Stockholms skärgård, säger Bernt Kjellin, maringeolog på Ocean Surveyer som nu avslutat provtagningarna utanför Gävleborgskusten.

Mer läsning

Annons