Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hur kan ni hjälpa Leif?

/
  • Ulf Larssson, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin, erkänner att man inbland inte känner till patientens sociala situation, att man inte vet hur illa det är.

Och andra psykiskt funktionsnedsatta i samma situation. GD ställde frågan till sex berörda chefer.

Annons

Ulf Larsson, verksamhetschef vuxenpsykiatrin

Psykiatrin och kommunen ska samarbeta när patienterna har hjälp från båda håll. Psykiatrin står för utredning och medicinsk behandling, kommunen för boende och praktiskt stöd. Vårdplaneringen mellan landstinget och kommunen fungerar inte alltid. Samarbetet fungerar för det mesta, men båda måste bli bättre på att ta sitt ansvar för att vårdplaneringen blir av. Fungerar inte vårdplaneringen kanske de inte heller känner till patientens hela sociala situation.

- Ibland kanske vi inte vet hur illa det är.

De försöker rekrytera läkare, läkarbristen delar de med resten av landet. Psykiatrin har ett samarbete med försäkringskassan som fungerar i de flesta fall.

Tony Nordfeldt, biståndsenhetschef, omvårdnadsförvaltningen

Han vet inte hur många som har rätt till hjälp som de missar, men är säker på att det händer.

Det har blivit bättre sedan de personliga ombuden, som också informerar på hälsocentraler och andra ställen, kom tycker han.

- Alla myndigheter ska hjälpa till och lotsa personer rätt.

Vem som får boendestöd bedöms från fall till fall. Kriterier som vägs in är att man har en diagnos, att funktionsnedsättningen varat mer än ett år och påverkar flera livsområden.

Lena Yngvesson, hälso- och sjukvårdschef, omvårdnadsförvaltningen

Nygården är öppen för alla. De kan fånga upp och hänvisa människor vidare. De personliga ombuden är också jätteviktiga.

- Vi förstår att vi inte når alla, vi kan bara försöka nå ut.

Klarar någon som har boendestöd inte sin ekonomi kan man anmäla det till överförmyndarnämnden som har hand om gode män och förvaltare.

- Våra medarbetare ska inte sköta ekonomin i boendestödet. Vi ska inte hantera pengar och sånt på det sättet.

Boendestödet ska stödja personen och det kan leda till att hon eller han själv kan sköta sin ekonomi.

Anna-Karin Hainsworth, chef för arbetsinriktad rehabilitering på arbetsförmedlingen i Gävle

Leifs situation är ovanlig.

- Det är ett fåtal som vi vet som hamnar i samma situation.

Om någon inte kan passa tider till exempel har de möjlighet att ordna så att det inte behövs. Svårare är om någon inte klarar att vara på en arbetsplats.

De har stora möjligheter att hjälpa till med individuellt anpassade arbetsuppgifter och träning, men arbetsgivarna är helt avgörande för det.

- Jag önskar mig fler arbetsgivare som tar emot.

Jonas Broström, administrativ chef, Gävle energi

Gävle energi har en person som arbetar med skulder och samarbetar med personliga ombuden, socialtjänsten och gode män. De stödjer Familjeslanten och EKC, ekonomiskt kunskapscentrum.

- Vi har en löpande dialog och försöker hitta lösningar.

Ringer ett personligt ombud och ber dem vänta ett par dagar till ett möte med socialtjänsten så kan de göra det. Men betalas inte räkningen stängs elen av till sist, oavsett skäl till skulden.

Varje månad får 40 av Gävle energis elkunder brev om att elen stängs av om de inte betalar. Den informationen skickas också till socialtjänsten.

Wolther Planck, chef för socialtjänstens biståndsenhet

De flesta vars psykiska funktionshinder gör att de inte klarar ekonomin har inga tillgångar. Försäkringskassan och psykiatrin tar hand om de flesta. De som har inkomst hänvisas till kommunens budgetrådgivning, de utan hänvisas till Familjeslanten och försörjningsstöd. Har man tillgångar, som i Leifs fall ett hus, måste man börja sälja det innan man kan få hjälp. Behovet av snabb hjälp som personliga ombuden efterlyser kan de inte tillgodose.

- En kötid på ett par veckor får man nog räkna med.

Lika många anställda tar emot runt 1 500 hushåll i månaden jämfört med 900 tidigare.

De tar bara kontakt med barnfamiljer med elskulder, men skickar brev till alla.

- Vi har fullt sjå med hyresskulder så gå ut och jaga elskulder finns inte en chans.

Tak över huvudet är det viktigaste och man brukar höra av sig om elen stängs av resonerar han.

Fotnot: GD har sökt Försäkringskassan utan resultat.

Mer läsning

Annons