Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ikea får kompromissa

Dragkampen om Valsjöbäcken mellan Ikea och kommunen slutar i en kompromiss.

Sammanlagt 160 meter av Valsjöbäcken ska kulverteras. Men en del av bäcken kommer att få rinna i en öppen fåra tvärs över parkeringsplatsen.

Annons

Valsjöbäcken var en av de olösta frågorna när den översiktliga utredningen för Valbo Köpstad godkändes av fullmäktige för ett år sedan. Ikea krävde att bäcken antingen skulle flyttas eller kulverteras, medan man från kommunens sida ville att bäcken skulle finns kvar som ett avbrott i den stora parkeringsytan i Valbo Köpstad.

Nu är detaljplaneförslaget nästan klart och förslaget att flytta bäcken har skrotats. I stället föreslår man nu att bäcken ska läggas i en 160 meter lång kulvert intill Ikeavaruhuset, men sedan vara en öppen bäck resten av sträckan över parkeringen.

För att göra på detta sätt krävs dock ett tillstånd för vattenverksamhet från Mark & miljödomstolen. Ett sådant tillstånd ska KF fastigheter söka under våren.

I det nya detaljplaneförslaget finns annars inte särskilt många nyheter. Den nuvarande detaljplanen tillåter sammanlagt 41 600 kvadratmeter bygg-yta norr om Valsjöbäcken. Detta utvidgas i den nya planen med ytterligare 30 800 kvadratmeter byggnadsyta söder om bäcken. Byggnaderna får vara högst 14 meter höga utom entréer som får vara 17 meter höga.

Antalet parkeringsplatser blir också betydligt fler och ska räcka till även för årets största besökstoppar. Antalet parkeringsplatser utökas därför från 600 platser i dag till 3 000 platser.

Precis som i den översiktliga utredningen visar miljökonsekvensbeskrivningen att förslaget är negativt eller mycket negativt för landskapsbilden, kulturmiljön, naturmiljön, mark och vatten, hållbar utveckling och intilliggande verksamheter. Trafiken kommer till exempel att öka kraftigt, jordbruksmark förstörs och dessutom kan Valbo Köpcentrum påverkas negativt av den ökande konkurrensen.

För att mildra en del av konsekvenserna föreslås bland annat att träd runt de stora köpladorna ska göra att de inte blir så framträdande och att ett staket sätts upp för att hindra att skräp blåser ut på åkrarna omkring.

Politikerna i Byggnads och miljönämnden ska diskutera förslaget nästa vecka. Den 16 april till 23 maj 2012 ska förslaget ut på samråd.

Mer läsning

Annons