Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ingen barnlek ha koll på fritids

/
  • Fritidspedagog Anna-Karin Brandel har många barn att hålla reda på under en vanlig arbetsdag. Douglas Stark och Elias Kilström, närmast kameran, är båda nöjda med fritids.
– Det är bra. Vi brukar bygga lego, säger de.

Barngrupperna i fritidshemmen växer, samtidigt som personaltätheten sjunker.

– Siffrorna ser hemska ut, men jag vet inte om det är så illa i verkligheten, säger Åsa Wiklund Lång, S, som leder barn- och ungdomsnämnden.

Annons

Hur ser situationen egentligen ut för barn och personal i Gävles fritidshem?

Det har skolpolitikerna i kommunen inte någon riktig koll på. Men nu ska det förhoppningsvis bli en ändring på det.

– En utredning ska starta under hösten, säger Åsa Wiklund Lång, ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

År 2007 fick Gävle kommun kritik av Skolverket efter en granskning av fritidshemmen. Små resurser, torftig verksamhet och för stora barngrupper var några av omdömena. Skolverket uppmanade kommunen att förbättra sin planering och utvärdering av verksamheten.

Men någon bättre uppföljning tycks inte ha blivit verklighet.

I barn- och ungdomsförvaltningens kvalitetsredovisningar nämns visserligen oron över de växande barngrupperna och den sjunkande personaltätheten. Men en övergripande bild av hur barngrupperna är strukturerade saknas.

– Det finns många frågetecken och många farhågor. Men nu måste det börja hända något, säger Åsa Wiklund Lång.

Tittar man på statistiken så var det i snitt 56,8 barn inskrivna per avdelning i Gävle under 2010. Det är visserligen en liten minskning jämfört med året innan, men i Sverige ligger snittet på 38,1 barn.

– Men avdelningarna är svårdefinierade. Vi måste börja med att bena ut om vi tittar på avdelningar på samma sätt som andra kommuner, säger Åsa Wiklund Lång.

Även när det gäller personaltäthet ligger Gävle sämre till än rikssnittet. Här går det 22,4 inskrivna barn per årsarbetare, att jämföra med 21 i riket.

I höst inför barn- och ungdomsförvaltningen en årlig kartläggning av fritidshemmen där bland annat gruppstorlekar, närvarotider, antal årsarbetare kommer att redovisas.

– Jag kan inte gå vidare när det inte finns ett rimligt underlag. Nu ska vi skaffa oss en bild och därefter öka kvalitén, säger Åsa Wiklund Lång.

Mer läsning

Annons