Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kritik riktas mot miljön på boenden

Trånga och sunkiga lokaler och attitydproblem hos personal. Boenden för funktionsnedsatta får kritik efter en granskning.

Annons

Omvårdnadsförvaltningen har mellan maj och december i fjol granskat sju socialpsykiatriska grupp- och serviceboenden: Vendelsgatan, Vallongatan, Väpnargatan, Nygårdsvägen, Tredje tvärgatan, Sicksackvägen och Barnstugevägen.

Boendemiljön, dokumentationen, chefsomsättning och samarbetet med anhöriga hör till det som får kritik på vissa boenden, personalens kompetensutveckling och ambitioner hör till det som får beröm. En rad åtgärder pågår och i november ska förvaltningen redovisa för omvårdnadsnämnden hur långt man hunnit.

Förvaltningschef Annmarie Sandberg ser allvarligast på att det förekommer vad som beskrivs som attitydproblem.

– Det bemötande och förhållningssätt som vi sett på vissa håll.

Handledning och utbildning ska ändra på det.

Enligt granskningen är dock bemötandet gott på de flesta håll, personalen ser och respekterar de boende och det finns en mycket aktiv diskussion om etiska frågor.

Boendemiljön får kritik. På Väpnargatan, Vallongatan och Vendelsgatan beskrivs lokalerna som instängda och sunkiga och de behöver ersättas, men även andra boenden beskrivs som trånga. På ett boende bor Gävlebor med så vitt skilda behov att det blir så mycket konflikter att situationen beskrivs som orimlig.

I augusti ska förvaltningen ha svar på vad man kan göra åt lokalerna och boendeinriktningen. Förändringar i boendet med konflikter pågår. Nämndsordförande Lena Lundgren, S, tror att det också går att göra mycket i befintliga lokaler med arbetssätt och inredning.

Tillbuden, där hot och våld mot personalen är en stor del, har enligt granskningen varit oroväckande många, men uppföljning och nya riktlinjer verkar fungera bra. Förändringarna i boendemiljön tror man också ska minska dem.

Mer sjukskötersketid, dokumentationen, samarbetet med anhöriga och det återhämtningsinriktade arbetssättet behöver också bli bättre enligt revisorerna.

Mer läsning

Annons