Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kyrkan ska kraftsamla – pastorat bildas i Gävle

/
  • – Alla prognoser visar att vi får färre medlemmar vilket innebär krympande ekonomi. Med ett pastorat kan vi kraftsamla och prioritera resurser, säger kyrkonämndens ordförande Bengt-Åke Gustafsson, S.
  • – Den tidigare dialogen mellan församlingarnas fyra kyrkoråd har varit bra, säger kyrkoherde Jan Anders Jansson.

Samfälligheten försvinner.
I stället bildar de fyra församlingarna i Gävle ett pastorat med en kyrkoherde som chef.
I samma veva reduceras antalet styrande politiker kraftigt – från 50 till omkring tio.

Annons

Gårdagens beslut i kyrkofullmäktige är endast vägledande, men sannolikheten att stiftet beslutar någonting annat i december är liten. Under gårdagens debatt i Staffans Hus på Brynäs tycktes de flesta vara ense om att dagens system fungerar dåligt.

Gävle kyrkliga samfällighet består av fyra församlingar: Bomhus, Staffans, Maria och Heliga Trefaldighets församling. Högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige. Kyrkonämnden fungerar som styrelse och beslutar om ekonomiska ramar medan varje församling har ett eget kyrkoråd med ansvar för verksamheten.

– Där finns det en inbyggd motsättning som det är bra att vi kommer bort ifrån, säger Jan Anders Jansson, kyrkoherde i Gävle Maria församling.

Heliga Trefaldighets församling har tidigare önskat att få bli fristående med egen ekonomi, men det har stiftet i Uppsala inte godkänt. I går hade kyrkofullmäktige i stället två alternativ att ta ställning till:

* A: De fyra församlingarna bildar ett pastorat som styrs av ett kyrkoråd och leds av en kyrkoherde.

* B: Heliga Trefaldighet går ihop med Maria, Bomhus går ihop med Staffan. Resultat: Två församlingar, två kyrkoråd, två kyrkoherdar.

– Alla prognoser visar att vi får färre medlemmar, vilket innebär krympande ekonomi. Med ett pastorat kan vi kraftsamla och prioritera resurser på ett annat sätt än med två församlingar, säger kyrkonämndens ordförande Bengt-Åke Gustafsson, S, som röstade på alternativ A.

Micael Dahlberg, M, som är ordförande i kyrkofullmäktige, ser en risk med att gå från fyra kyrkoråd och en kyrkonämnd med sammanlagt 50 förtroendevalda till ett kyrkoråd med omkring tio politiker.

– Det är en dramatisk reducering. Med ett pastorat blir det stordrift och en likriktning av församlingslivet, jag tror mer på mångfald, säger han.

Under debatten tog flera ledamöter chansen att argumentera för och emot de olika alternativen. Men när det var dags att rösta vann alternativ A med siffrorna 29-6.

Som tjänsteman fick kyrkoherde Jan Anders Jansson yttra sig men inte rösta.

– Med ett enda kyrkoråd under pastoratet blir det för stora avstånd till verksamheten. Den tidigare dialogen mellan församlingarnas fyra kyrkoråd har varit bra, samtalsakuten och familjerådgivningen är exempel på verksamheter som vuxit fram genom sådana samtal.

Därför förordade jag alternativ B, kyrkligt sett tror jag att vi hade tjänat på det, säger han.

Den nya organisationen ska bli verklighet 1 januari 2014.

– Med ett pastorat blir det stordrift och en likriktning av församlingslivet, jag tror mer på mångfald, säger Micael Dahlberg, M, som är ordförande i kyrkofullmäktige.

Mer läsning

Annons