Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Multisjuka ska få bättre hemvård

Helhetssyn saknas för multisjuka äldres situation och de är beroende av anhöriga. Vården har inte blivit bättre, trots att problemen är välkända.

Annons

– Det måste till en förändring. Det är helt oacceptabelt hur vi behandlar våra gamla med många olika sjukdomar, säger Lena Lundgren, S, ordförande i omvårdnadsnämnden.

I början av förra året kom en rapport där man intervjuat multisjuka äldre, deras anhöriga och vårdpersonal under 2007 och 2008. Den gav en bister bild som GD tidigare berättat om, av ständigt nya vårdkontakter, brist på samordning och problem med att få hjälp så att medicineringen blev riktig. Mycket hängde på anhöriga.

Nu är en uppföljning klar, med nya intervjuer gjorda under förra året. Rapportförfattarna konstaterar att ingenting har hänt sedan sist, ambitionerna till trots.

Ett problem är att vårdgivarna är mer intresserade av gränsen för sitt ansvar än för att samarbeta kring de multisjuka. Uppdelningen gör det även svårare för information att följa patienten. Ett helhetsansvar efterlyses, helst en läkare eller distriktssköterska som ser till att man får den hjälp man behöver. Nu får anhöriga se till att det fungerar.

Gävleborg och Gävle skiljer sig också från resten av landet genom hur vårdkostnaderna fördelas. Man lägger betydligt mer på hemtjänst och mottagningsbesök på sjukhuset och betydligt mindre på sjukhusinläggning jämfört med rikssnittet. Primärvården som satsar minst pengar på de multisjuka har samtidigt ansvaret.

Ett annat problem som kvarstår är att så många olika personer kommer från hemtjänsten, vilket gör det svårt för dem att hinna få ett helhetsperspektiv. Hemtjänsten har arbetat med att färre ska gå hem till varje pensionär.

Lena Lundgren tror att multisjuka kommer att få bättre hjälp när kommunen tar över hemsjukvården från landstinget. Det blir en vårdgivare mindre.

Vården av multisjuka äldre är den viktigaste frågan för landstinget nu och ett förbättringsprojekt pågår till 2012.

Landstingsråd Hannah-Karin Linck, C, har inte läst rapporten än, men säger att de i projektet försöker se hur de kan samarbeta mellan olika delar av landstinget. Fyra apotekare har anställts och nästa år ska ytterligare fyra anställas för att se till att det fungerar med läkemedel. De ser hur information bättre ska följa patienten och har skapat ett forum för att öka kunskapen om äldre.

Efter rapporten har några distriktssköterskor också specialiserat sig på hemsjukvård för att kunna ge bättre vård.

Gävlerapporten är en del i en riksomfattande rapport som kommer senare i höst.

Mer läsning

Annons