Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Norrlandets anslutning blir billigare

/
  • VA-frågan på Norrlandet har vållat mycket debatt de senaste åren. Men det nya förslaget innebär att anslutningsavgifterna blir betydligt lägre än vad som sagts tidigare.
  • Det är den här sortens pumpstationer som ska spridas över Norrlandet. Under två månader framåt kan Norrlandetborna ta sig en närmare titt på de robotartade pumparna i förvaltningshuset i Gävle och hos Gästrike Vatten.

112 000 kronor för de minsta tomterna.

151 000 kronor för de största.

Det blir anslutningsavgiften för kommunalt vatten och avlopp på Norrlandet enligt det förslag som kommunen nu presenterar.

Annons

Förslaget till ny VA-lösning på Norrlandet innebär att samtliga 850 fastighetsägare på Norrlandet ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Utbyggnaden påbörjas tidigast 2013 och ska ske etappvis under fem år. Gästrike Vatten kommer att besluta om vilken lösning som är lämplig för varje fastighet. Vissa fastigheter kommer att anslutas via självfall, andra med lättrycksavloppssystem (LTA).

Det förslag som tagit fram nu innebär att anslutningskostnaden blir betydligt lägre för fastighetsägarna än när det ursprungliga förslaget presenterades för två år sedan.

Då talade man om anslutningsavgifter på upp till 400 000 kronor, vilket väckte en storm av protester på Norrlandet.

Nu ligger avgifterna på en helt annan nivå. I de exempel som kommunen tagit med i sitt informationsmaterial blir avgiften för att koppla in en bostad med en tomt på 1 000 kvadratmeter 112 000 kronor inklusive moms.

Är tomten 2 000 kvadratmeter ökar avgiften till 132 000 kronor och är tomten 3 000 kvadratmeter blir avgiften 151 000 kronor.

Samtidigt flaggar kommunen för att anslutningsavgiften till VA-nätet generellt kommer att höjas med cirka 15 procent per år de kommande åren.

Kommunen kommer att informera om den nya VA-utredningen på flera sätt under december. En broschyr om förslaget till ny VA-lösning har redan delats ut i brevlådorna på Norrlandet.

Den 8 december klockan 19 bjuder kommunen in till ett stort informationsmöte i aulan Valhall på högskolan. Man har också planerat att ha fem ”öppna hus”, dels i förvaltningshuset, dels i Engeltofta konferens och i församlingshuset i Utvalnäs, då både tjänstemän och konsulter kommer att finnas på plats för att svara på frågor.

Vill man veta hur en fastighetspumpstation ser ut kommer sådana att finnas uppställda i Förvaltningshuset och hos Gästrike Vatten under december och januari när VA-förslaget är utställt.

Det nya förslaget innebär att Norrlandetborna inte får särtaxa, utan att verksamhetsområdet för allmänna vatten- och spillvattentjänster utvidgas.

Därmed har referensgruppen på Norrlandet som varit med och tagit fram det nya förslaget fått igenom sitt viktigaste krav.

Beslutet att utvidga verksamhetsområdet ska tas av kommunfullmäktige, troligen i mars 2012.

Mer läsning

Annons