Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Oenighet i Hedesundavävarna

Stridigheterna i Stiftelsen Hedesundavävarna fortsätter. Nu är det konstnären Birger Forsbergs dotter Eva Forsberg som känner sig utmanövrerad.

– Jag anser att hela stiftelsestyrelsen borde avsättas. Den missköter sina uppgifter, säger Eva Forsberg.

Annons

I går utfärdade länsstyrelsen i Falun till slut ett föreläggande riktat till samtliga ordinarie ledamöter i Stiftelsen Hedesundavävarna enligt stiftelseregistret.

Där kräver länsstyrelsen att stiftelsen skickar in sin årsredovisning för 2010, som egentligen skulle ha varit inskickad redan 30 juni 2011.

Om så inte sker hotar ett föreläggande med vite.

– Det är den information vi har fått oss till del som gör att vi gör ett föreläggande nu. Vi ska titta extra noga på den när den kommer in, säger Lars Gustafson på länsstyrelsen i Falun.

Att föreläggandet har dröjt flera månader jämfört med normala rutiner beror enligt Lars Gustafson på att man velat invänta att Stiftelsen Hedesundavävarna fick en ny ordförande efter att Ingrid Westin avgick i oktober. Tills Jan Fjellander utsågs till ny ordförande på årsmötet den 21 april har stiftelsen i praktiken varit utan ordförande.

Detta är ett av exemplen på hur illa stiftelsen sköts, menar Eva Forsberg. År 2006 var hon ordförande i Stiftelsen Hedesundavävarna men den enda post som hon haft kvar det sista året var som vice ordförande i föreningen Hedesundavävarna, som fungerar som valberedning. Den posten förlorade hon i söndags när föreningsstyrelsen hade ett konstituerande möte.

Som vice ordförande i föreningen försökte Eva Forsberg få till ett extra årsmöte redan i höstas för att utse Ingrid Westins efterträdare, men hon misslyckades. Majoriteten i styrelsen ansåg att det inte behövdes.

– Men det var nödvändigt. Som det är nu har alla beslut som tagits av stiftelsen sedan i höstas varit olagliga. Styrelsen har inte varit beslutsmässig, säger Eva Forsberg.

Lars Gustafson på länsstyrelsen bekräftar att stiftelsens stadgar säger att ordförande måste vara närvarande för att stiftelsen ska kunna fatta beslut. Den stadgeändringen gjordes 2002.

– Men jag vet faktiskt inte om ändringen är giltig. Och även om den är giltig har jag svårt att tro att den kan gälla fullt ut. Det skulle ju ge ordföranden i stiftelsen vetorätt, säger han.

Att stiftelsen har saknat ordförande är bara ett exempel på de formella fel som stiftelsestyrelsen gjort det senaste året, säger Eva Forsberg, som också informerat länsstyrelsen om bristerna.

– Man har inte lämnat in årsredovisningen i tid, två år i rad, man har inte anmält nya ledamöter i styrelsen som man ska, man har inte protokollförda styrelsemöten som man ska. Styrelsen borde inte ha blivit omvald, säger hon.

I GD i förra veckan förklarade stiftelsens nyvalde ordförande Jan Fjellander att årsredovisningen var försenad på grund av motsättningarna i den gamla styrelsen, men han sa att den skulle lämnas in inom några dagar. Han tyckte också att årets årsmöte i Stiftelsen Hedesundavävarna var ovanligt harmoniskt.

Eva Forsberg själv missade tåget och var inte med på årsmötet, men fnyser åt uttalandet.

– Det är klart att han tycker att det var harmoniskt. Det var ju bara hans kompisar som var där, säger hon.

Stiftelsen Hedesundavävarna har en stormig historia. Många av de personer som hoppat av från stiftelsestyrelsen och föreningsstyrelsen de senaste åren har kommit med liknande kritik som den Eva Forsberg nu framför. Det har handlat om bristande redovisning, försvunna protokoll, dålig information och att olika personer utmanövrerats.

Men Eva Forsberg tycker att det är skillnad.

– Förut hade stiftelsen usel ekonomi och vi fick hela tiden göra akututryckningar. Sena protokoll är inte det viktigaste när det handlar om att undvika konkurs. Men nu har stiftelsen en otroligt god ekonomi. Då är det viktigt att man sköter sig, säger hon.

Mer läsning

Annons