Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ökat våld oroar lärarfack

/
  • Metta Fjelkner på Lärarnas Riksförbund tycker att hot och våld mot lärare och annan personal inom skolan måste tas på stort allvar.

Våldet mot skolpersonal ökar, enligt en färsk enkätundersökning av Lärarnas Riksförbund.

Gävle kommun fick ifjol in 18 tillbudsrapporter om hot och våld från både förskolor och skolor.

– Mörkertalet är stort, säger fackordförande Metta Fjelkner.

Annons

”Hot och våld mot lärare och studie- och yrkesvägledare” heter den rapport som Lärarnas Riksförbund nyligen presenterade.

Den bygger på en enkätundersökning bland runt 1100 av fackets medlemmar som fick svara på frågor om sin arbetsmiljö.

Enkäten visar att sju procent av lärarna hade blivit utsatta för våld i tjänsten det senaste året, vilket är mer än en fördubbling jämfört med när facket gjorde en motsvarande enkät år 2003. Samtliga drabbade svarade att det var en elev som utövat våldet.

– Sett över riket är det här ett stort arbetsmiljöproblem som vi tar på allra största allvar, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Kartläggningen visar också att 14 procent av lärarna och nio procent av studie- och yrkesvägledarna blivit hotade av en elev under det senaste året.

– Dit räknas inte verbala kränkningar, till exempel när en lärare blir kallad för ett könsord, säger Metta Fjelkner.

Skolförvaltningen i Gävle fick i fjol in 18 tillbudsrapporter om hot och våld mot personal inom kommunens skolor och förskolor, varav två fall bedömts som så allvarliga att Arbetsmiljöverket kopplats in.

Under första halvåret av 2011 har åtta tillbud rapporterat.

– Men datasystemet där tillbuden ska skrivas in har inte alltid fungerat optimalt så statistiken kan vara missvisande. Vissa rapporter kan ha blivit liggande, säger Lars-Göran Berglund, personalkonsult på barn- och ungdomsförvaltningen.

Metta Fjelkner är övertygad om att mörkertalet vad gäller hot och våld mot skolpersonal är stort. Fackförbundet vet att många medlemmar väljer att aldrig rapportera vad de råkat ut för. Medan vissa är rädda för att uppfattas som svaga eller dåliga lärare så är andra oroliga för att inte få tillräckligt med stöd från den egna skolledningen.

– De vill inte höra kommentarer som ”Lite får man väl tåla” eller ”Ungar är ju ungar”. Att inte acceptera att bli knuffad är en självklar regel på andra arbetsplatser men gäller inte på en skola, säger Metta Fjelkner.

Konkurrensen om elever – både mellan kommunala skolor och friskolor – bidrar också till att anmälningsviljan minskat.

– Det finns lärare som inte vill kasta en skugga över skolan de jobbar på genom att göra en anmälan, säger Metta Fjelkner.

Varför våldet och hoten mot skolpersonalen har ökat har Metta Fjelkner inget svar på.

– Hade man vetat det hade man också kunnat åtgärda problemet. Men jag tror att det är en kombination av ett hårdnat samhällsklimat och lärarnas statustapp. Förr hade lärarna auktoritet på ett annat sätt och när man sa till så lyssnade eleverna.

Mer läsning

Annons