Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Omvårdnads öde avgörs i dag

GÄVLE
Efter månader av pengaprat och konsekvensutredningar är det i dag dags för politikerna i omvårdnadsnämnden att bestämma vilka besparingar som ska göras i år.

Annons
40 platser färre på Bomhusgården och 20 färre på Sätrahemmet, hemtjänststädning var tredje vecka i stället för varannan, slopad matsubvention på de särskilda boendena och en höjd avgift för trygghetslarmen är konkreta förslag som ligger på bordet.
Om alla genomförs spar Omvårdnad 36,3 miljoner kronor på ett helt år, alltså inte i år. Årets personalbudget är redan bantad med 25 miljoner kronor. Förslagen ger dock inte en budget i balans 2003.

Minus som växte
Omvårdnadsnämnden började fjolåret med ett minus på sju miljoner kronor i sin miljardbudget.
Länge höll sig det beräknade underskottet på 14 miljoner kronor, men på senhösten började det växa snabbt. I november låg det på knappa 19 miljoner kronor för att under december stiga till de minus 38,6 miljoner kronor som bokslutet landade på.
Den dåliga prognosen förklarar förvaltningen med en oväntad semesterlöneskuld, outtagen semester, som de inte märkt tidigare på grund av det nya personaldatasystemet.
Annars är det ett ökat behov av hemtjänst och personliga assistenter och en ökad vårdtyngd på de särskilda boendena som är förklaringen till att pengarna inte räcker. Trots att budgeten ökat med 60 miljoner kronor i år saknas mellan 60 och 70 miljoner kronor för att den ska gå jämt upp.

Elva förslag synades
På februarimötet beslutade ledamöterna inte om några besparingar utan en oenig nämnd ville utreda konsekvenserna av elva förslag, både nya och tidigare presenterade. Utredningen konstaterar att varken intraprenad/ entreprenad inom äldreomsorgen eller nya scheman enligt tre-tre-modellen spar några pengar. Personalkostnader och administration ses över och indragna föreningsbidrag spar inga pengar förrän nästa år.
Förutom indragna platser, slopad matsubvention och minskad städning ska politikerna besluta om de vill lägga ut två gruppboenden på entreprenad samt dra ner på utbildningar. Redan i dag är Omvårdnad den nämnd som lägger minst pengar per anställd på kursavgifter.

ANNA BAGGE
026-15 96 47
anna.bagge@gd.se

Mer läsning

Annons