Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Planerad taxehöjning får boende att reagera

Anläggningsavgiften för vatten och avlopp på Norrlandet kan bli betydligt högre än vad många trott.

Orsaken är årliga planerade taxehöjningar – något som flera berörda nu har reagerat på.

Annons

GD berättade för ett par veckor sedan om det nya förslaget till VA-lösning på Norrlandet.

Utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet kommer att påbörjas tidigast 2013 och ske etappvis under cirka fem år. De som bor där kommer att få betala samma anläggningsavgift som övriga Gävlebor. Avgiftens storlek beror bland annat på hur stor tomten är.

Kommunens informationsbroschyr ger några exempel på avgifter. Där står det bland annat att ett hus med en tomtyta på 2 000 kvadratmeter kommer att ha en anslutningsavgift på 132 000 kronor för vatten och spillvatten 2013. Det är betydligt mindre än de 400 000 kronor per fastighet som det var tal om när det förra VA-förslaget presenterades.

Men avgifterna kan bli betydligt högre än vad som står i broschyren för tomter som ansluts sent.

Kommunfullmäktige godkände i förrgår en höjning av anläggningsavgiften med tolv procent vid nyår och ytterligare tolv procent nästa nyår. Sedan ska en utvärdering göras inför en begärd höjning på tio procent den 1 januari 2014.

– Än så länge är det bara 2012 och 2013 som är beslutat. Hur det blir sedan vet vi inte riktigt. Vår översiktliga utredning har pekat på ett behov att höja avgifterna med cirka 15 procent, inklusive årliga indexuppräkningar, om året de kommande fyra-fem åren, men en årlig översyn kommer att göras, säger Mats Rostö, chef på Gästrike Vatten.

Flera berörda har reagerat på höjningarna, och i ett brev till kommunen skriver Lars Berglund, ordförande i Norrlandets Byalag, att det är oklart hur fördelaktiga anläggningsavgifterna kommer att bli.

”En del tyder på att de åtminstone för de stora tomterna blir nästan lika höga som i det tidigare aviserade förslaget.”

Men Mats Rostö tycker inte att kommunen har gått ut med falsk marknadsföring om de faktiska kostnaderna.

– Det står i broschyren att det finns ett behov av att höja med 15 procent per år i fyra-fem år. I detta är 2012 och 2013 inberäknade, säger han.

Han förstår att höjningarna väcker reaktioner.

– Men anslutningsavgiften har varit rätt blygsam i Gävle. Den har inte höjts sedan 2008. Vi har ett ansvar att ha en anläggningstaxa som täcker våra utbyggnadskostnader och utbyggnader är det kommunen som styr, säger han.

Enligt Gästrike Vatten måste höjningarna till för att finansiera de utbyggnader som sker av VA-nätet i hela kommunen när nya bostadsområden byggs. Brukningstaxan, som alla Gävlebor betalar regelbundet för vatten och avlopp, kommer däremot inte att höjas.

– Det ser vi inget behov av just nu, säger Mats Rostö.

Mer läsning

Annons