Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Protest mot villabyggen på Eskön

/

Idén att bygga tio villor på södra Eskön är inte populär. Bygg & Miljö har fått in 21 yttranden. Alla är negativa.

Annons

Detaljplanen för ”Hamnänget” vid Utskärsvägen på Eskön omfattar tio ganska stora villatomter utmed en nybyggd lokalgata, samt en parkeringsplats. Marken ägs av Kustnära Bostäder, som har planer på att exploatera flera områden på Eskön.

Men ett nytt bostadsområde med tvåplansvillor i skärgårdsnaturen är inte vad Esköborna vill ha, visar de yttranden som kommit in under utställningstiden.

Området ligger norr om Utskärsvägen men inom det område på 300 meter från stranden som omfattas av strandskyddet. I detaljplanen föreslår man att man ska ge dispens från strandskyddet för de tio villor som planeras, med motiveringen att området är skilt från stranden av en väg.

Det argumentet är många kritiska till. Utskärsvägen är en smal grusväg och dispens kan bara ges för större väg eller järnväg, påpekar en av kritikerna.

Den VA-lösning som föreslås får också mycket kritik. Den innebär att spillvattenledningen går nära den brunn som grannfastigheten använder och mynnar i ett dike intill en kallkällaren. Det här är olämpligt, tycker många av de som yttrat sig. Också länsstyrelsen är mycket kritisk mot VA-lösningen:

– Ledningen bör ha en annan placering och det föreslagna läget för reningsverk och markbädd är olämpligt, skriver länsstyrelsen i sitt yttrande.

Detaljplanen föregicks av en översiktsplan för Eskön, som är av de mest omdiskuterade översiktsplanerna i Gävle på många år. Men i yttrandena märks att många på Eskön, både bofasta och sommargäster, fortfarande är besvikna över att kommunen inte lyssnade på alla de synpunkter som framfördes under översiktsplanearbetet.

Samtidigt påpekar flera i sina yttranden att den nya detaljplanen inte håller sig till vad som står i översiktsplanen.

Mer läsning

Annons