Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rapporterna vi inte skulle få se

Polisen har i vissa fall inte ens registrerat tillbudsrapporter som rör strejkande överfallslarm och ensamarbete. Det visar en jämförelse med originalen. Larmen kan vara arrestvakternas sista livlina vid våldsamheter.

Annons

GD har begärt ut Gävlepolisens tillbudsrapporter om arresten från det datoriserade systemet Lisa, men bara fått rapporterna för 2011.

Dessa har vi jämfört med kopior på originalen från samma år, som vi kommit över på inofficiell väg.

Av rapporterna från 2011 har polisen belagt fem händelser med sekretess. Nio anmälningar saknas.

Av rapporterna som sekretessbelagts handlar samtliga om överfallslarm som inte fungerar.

Sedan återstår rapporterna som saknas. Kanske har dessa fallit bort i det administrativa maskineriet, under färden från handskriven rapport till dess att anmälan har digitaliserats i Lisa.

Kanske rör det sig om rena misstag.

Men när man tittar på vilka rapporter som saknas så blir det märkligt.

Två av de saknade rapporterna rör överfallslarm som inte fungerat. Fem rör ensamarbete.

Slutsats: Av de rapporter som polisen lämnat ut utan att sekretessbelägga händelsen rör ingen de strejkande överfallslarmen, och ingen rör ensamarbete.

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom, från den 27 juni förra året, slagit fast att polisens tillbudsrapporter från Lisasystemet ska vara offentliga.

Eftersom Rikspolisstyrelsen har tillgång till länspolismyndigheternas Lisasystem, och har speciella handläggare som läser rapporterna för att göra nationella sammanställningar, så ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att handlingarna var expedierade.

Det vill säga att de var utlämnade till en annan myndighet och skulle därför vara offentliga, vilket slås fast i domen.

Med domen i åtanke så betyder det alltså att de nio saknade tillbudsrapporterna från arrestvakterna aldrig skrevs över till Lisa.

Eftersom de då skulle ha lämnats ut, om än i sekretessbelagt skick.

Arrestvakterna skriver rapporterna för hand med penna. De ansvarar inte för att föra över dessa till Lisa.

----------

Tillbudsrapporterna

GD väljer här nedanför att publicera arrestens tillbudsrapporterna för 2011 i Gävle.

Ett par av rapporterna har vi utelämnat, en som rör arresten i Sandviken och en som rör en polispatrull som transporterade en våldsam intagen från arresten till en hälsocentral. Detta eftersom vi lagt fokus på Gävlearresten och dess tillbud bland arrestvakter.

Vi har även, av polismyndigheten, fått utlämnat ett antal skaderapporter som inte publiceras här. Dessa rör dock mest skador som uppstått i samband med självskyddsövningar i arresten. Eller att arrestvakter trampat fel och skadat sig.

Tidigare rapporter

Vi har på inofficiell väg fått se rapporter från arresten för 2008, 2009 och 2010. Dessa är betydligt färre, vilket enligt uppgift beror på att det fram till för några år sedan var högst oklart om arrestvakterna över huvud taget skulle skriva tillbuds- och skaderapporter till Lisasystemet. Det är även väldigt vanligt att arrestvakter sedan utbildar sig till poliser, vilket kan minska benägenheten att skriva rapporter.

2008: Gjordes det endast en skaderapport.

2009: Gjordes sex tillbuds- och skaderapporter.

2010: Gjordes nio tillbuds- och/eller skaderapporter.

----------

TILLBUDEN 2011

Färgernas betydelse:

Finns inte med bland de rapporter som lämnats ut av polismyndigheten.
Sekretessbelagda händelser som maskats av polismyndigheten.

En arrestantvakt jobbade ensam och skulle hjälpa en intagen med toalettbesök. Men väl ute ur cellen satte sig den intagna på golvet och vägrade resa sig. Efter att ha diskuterat med henne en kvart tog arrestvakten tag i hennes arm för att föra henne tillbaka till cellen. Hon började kränga med kroppen och arrestantvakten blev tvungen att lägga ner henne på marken och trycka på överfallslarmet. Polis kom och hjälpte till att föra kvinnan till cellen. Situationen hade inte uppstått om arrestantvakterna varit två, skrev arrestantvakten i rapporten.

3 juni 2011

En arrestantvakt halkade i en kisspöl i arrestkorridoren. Kisset läckte ut för att listerna runt celldörren hade spruckit upp och torkat sönder.

4 juni 2011

En arrestantvakt klev i en kisspöl utanför en celldörr. Betonade, i tillbudsrapporten, vikten av att dörrarna ska vara tätade för att undvika halkrisk i kisspölar.

I det här fallet har inte GD sett kopia på originalrapporten. Själva händelsen är maskad, men sägs handla om brister eller fel i skyddsutrustning. Eftersom arrestvakterna i Gävle inte har någon annan skyddsutrustning än mobila överfallslarm så rörde det sig sannolikt, precis som vid de andra maskade händelserna, om överfallslarm som inte fungerade.

12 juni 2011

När en arrestantvakt skulle frige en aggressiv intagen så blev det handgemäng. Mannen vägrade lämna arresten förrän han fått anmäla polisen. Arrestantvakten var ensam och fick själv dra in mannen i cellen på nytt för att sedan gå och hämta polis.

17 juni 2011

En ensamjobbande arrestvakt skulle hjälpa en intagen med toabesök. Den intagne började flaxa med armarna mot arrestantvakten som blev tvungen att fysiskt tvinga in den intagne i cellen.

29 juni 2011

En omhändertagen hotade med att ”plocka” en arrestvakt. Vakten hämtade en polis som sa till den omhändertagne att han inte skulle hota hans kollegor. Men den omhändertagne förnekade hotet. Och eftersom arrestvakten jobbade ensam under natten fanns ingen som kunde styrka hoten.

30 juni 2011

Stor pöl av urin hade läckt ut i arrestkorridoren, vilket orsakade halkrisk. Celldörrarna var fortfarande inte tätade. Och intagna tvingades gå i strumplästen i urin.

Arrestvakt testade ett av de bärbara överfallslarmen, vilket inte fungerade. Vakten konstaterar i anmälan att endast ett av tre överfallslarm därmed fungerade.

När en arrestantvakt kontrollerade en intagen såg han att personen låg på golvet med en filt runt halsen. Arrestantvakten tryckte in det bärbara överfallslarmet och gick in i cellen.

När han skulle avlägsna filten så uppstod tumult.

Men larmet fungerade inte och arrestantvakten fick ingen assistans. Arrestantvakten lyckas ta sig ut från cellen och fick springa och hämta en polispatrull.

Larmet felanmäldes till vakthavande befäl.

9 juli 2011

En arrestvakt fick inleda sitt pass med att svabba upp kiss som läckt ut i korridoren från de otätade dörrlisterna. Inne i cellen hade den intagna kletat ner väggarna med bajs.

En arrestantvakt skulle hjälpa en intagen med ett toabesök. Eftersom ensamarbete inte är tillåtet bad han länsvakthavande befäl om att skicka assistans.

Enligt arrestantvakten sa då vakthavande befäl att Arbetsmiljöverkets rekommendationer inte behöver följas förrän polismyndigheten tolkat dem.

Det slutade med att arrestantvakten fick klara av uppgiften ensam.

Personal kontrollerade ett av de fasta överfallslarmen som visar sig vara ”heldött”.

Inför frigivning av en upprörd person som varit omhändertagen för fylleri kontaktade arrestvakten länsvakthavande befäl för att få assistans. Men ingen patrull fanns tillgänglig så arrestvakten fick ensam utföra uppgiften.

28 juli 2011

Vid tillsyn av en intagen upptäcktes att vederbörande hade en nyckelknippa i cellen. Samma natt upptäcktes även att en intagen fått med sig mobiltelefonen in i cellen. Bristfällig avvisitering.

30 juli 2011

En arrestvakt skulle avlägsna kläderna från en intagen. Tumult uppstod och arrestvakten halkar i en kisspöl. Vaktens byxor revs upp.

5 augusti 2011

När arrestvakter skulle eskortera en intagen till toaletten upptäckte de att det låg en skruvmejsel i handfatet.

En intagen kissade mot celldörren. Kisset rann ut genom ut i arrestkorridoren genom de otätade dörrlisterna och skapade halkrisk.

En arrestantvakt rapporterade att han lämnats ensam i arresten under en timme, trots att ensamarbete inte är tillåtet.

Vid test av överfallslarm i arresten visade det sig att kommunikationscentralen fick fel uppgifter på sina skärmar.

När personalen prövade ett överfallslarm i läkarrummet fick kommunikationscentralen i stället information om att överfallet skulle ha ägt rum i arresten.

En av kriminalvårdens fångar skulle föras ut från en cell av en ensamjobbande arrestantvakt. Trots att fången hade på sig handfängsel som var fäst i midjefängsel försökte han fly genom att smälla upp celldörren på arrestvakten och sedan springa. Vakten lyckades stoppa flyktförsöket genom att tackla in fången i en vägg.

Vid en provtryckning av bärbart larm utanför arresten fick befälet för kommunikationscentralen se på sin skärm att överfallslarmet skulle ha tryckts av inne i arresten.

Takplåten var trasig i en av cellerna. Under britsen låg en vass skruv som lossnat från taket och kunde ha använts till vapen.

8 december 2011

Vid en rutinkontroll visade det sig att takplåten fortfarande var trasig i cellen. Risk för att en intagen skulle ha kunnat lossa plåten och skada sig själv eller arrestpersonal.

Vakthavande befäl beslutade att hänga en skylt på celldörren om att ”den ej får brukas”.

När arrestens bärbara och fasta överfallslarm kontrollerades visade det sig att det fasta larmet inte fungerade.

Mer läsning

Annons