Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Revisorerna kritiserar lön och arvoden

Styrelserna i tre kommunägda försäkringsbolag får kritik för andra året i rad för beslut om vd-lön och ersättning till sig själva.

Styrelseledamöterna, med kommunalrådet Carina Blank som ordförande, får arvoden från både moderbolag och dotterbolag.

Annons

– Det ska man inte ha, säger Eric Thollin på kommunrevisionen.

Redan förra året slog de kommunala revisorerna ner på hur besluten om ersättningen till vd:n Björn Ryd tagits. Han är vd i tre olika försäkringsbolag där Gävle kommun är delägare och har lön från alla tre, totalt 2,3 miljoner under 2010.

Men styrelserna har inte tagit något särskilt beslut om att godkänna något av hans vd-uppdrag som en bisyssla, och det kritiserade revisorerna förra våren. Kritiken upprepas i år.

– Det är framför allt vd:ns dubbla roller vi siktar in oss på, säger Arne Övrelid, vice ordförande för kommunrevisionen i Gävle.

Förra året kritiserade lekmannarevisorerna att styrelsen i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB, KFSAB, och det Luxemburgbaserade dotterbolaget Kommungaranti Reinsurance S.A., fick arvoden från båda bolagen. Det strider mot praxis i helägda kommunala bolag enligt revisorerna.

Kommunalrådet Carina Blank är ordförande i båda bolagsstyrelserna och hade 2010 totalt 88 000 kronor i arvode för uppdragen.

Summan i reda pengar blev något mindre eftersom hälften betalades ut i euro.

Hon fick dessutom ytterligare 44 000 kronor i arvode för ordförandeskapet i Svenska Kommun Försäkrings AB.

Totalt betalade de tre försäkringsbolagen ut 674 000 i styrelsearvoden under 2010.

Enligt kommunrevisionen har inte mycket hänt sedan kritiken förra året. Att Björn Ryd fortfarande innehar tre befattningar, samtidigt som styrelsen i protokoll beskrivit hans arbetsbelastning som en risk, tycker revisorerna är anmärkningsvärt.

– Det är det som inte är bra. Det måste till en annan person också, det är min uppfattning, säger Micael Dahlberg, moderat politiker i Gävle och styrelseledamot i KSFAB och dotterbolaget i Luxemburg.

Enligt honom pågår det ett arbete för att lösa situationen och han håller inte med om att styrelsens beslut om ersättning till vd:n skulle strida mot fastställda direktiv.

– Det har gjorts en sammanställning av alla beslut som har fattats. Jag måste säga att jag aldrig förstod den kritiken, säger han.

Enligt Björn Ryd själv har styrelsen följt alla regler när det gäller hans ersättning. Risken med en hög arbetsbelastning har bolaget försökt lindra med olika former av backup-avtal, där personer med expertkunskaper kan hyras in.

Kritiken mot att styrelserna får arvoden från både moderbolag och dotterbolag har bolagsstämman i KSFAB redan tillbakavisat och beslutat att behålla den modellen.

– Jag tog upp den frågan på stämman i mars, säger Micael Dahlberg.

Enligt bolagsstämman går det inte att jämföra det luxemburgska dotterbolaget med andra kommunala dotterbolag. Det bedriver en helt självständig verksamhet.

– Det kan man ha synpunkter på. Men det är viktigt att bolaget inte framstår som någon papperskonstruktion. Det står under tillsyn av finansinspektionen i Luxemburg, säger Micael Dahlberg.

GD har sökt kommunalrådet Carina Blank utan framgång.

Det är framför allt vd:ns dubbla roller vi siktar in oss på .

Arne Övrelid

kommunrevisionen

Mer läsning

Annons