Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Satsning på förskolan i rödgrönt budgetförslag

/
  • I det rödgröna förslaget till kommunbudget för 2012 ingår satsningar på förskolan, fritidsaktiviteter för unga och sysselsättning för personer som står utanför arbetsmarknaden.

Satsningar på förskolan, fritidsaktiviteter för unga och sysselsättning för personer som står utanför arbetsmarknaden. Det är delar av den rödgröna majoritetens förslag till kommunbudget för Gävle 2012. Men tuffare tider väntar.

Annons

De tre samarbetspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Gävle har nu lagt fram sitt gemensamma förslag till kommunbudget för nästa år.

Förslaget ger även en utblick fram till och med 2015.

Mycket av innehållet i budgeten är känt sedan tidigare då majoriteten redan i juni presenterade mål och ekonomiska ramar för 2012. Bland annat tillförs barn- och ungdomsnämnden mer pengar till ökad kvalitet i förskolan.

Även socialnämnden tillförs mer resurser, bland annat för att klara ökade kostnader för försörjningsstöd.

– Vi styr pengar mot tydliga sociala investeringar som ska ge bättre resultat i skolan och skapa jobb och tillväxt, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Blank, S.

Satsningar ska göras på utbildning för personer med bristande språkkunskaper och låg utbildningsnivå.

Socialnämnden får även i uppdrag att hitta former för ersättningar som kan minska behovet av försörjningsstöd.

Samtidigt ska fritidsutbudet för unga förbättras, bland annat genom att Andersberg får sin utlovade fotbollsplan.

Tjänstemännen ska även utreda om fritidsgårdarna kan börja erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.

Något som däremot har förändrats jämfört med i juni är att skatteintäkterna nu ser ut att bli betydligt lägre än väntat de kommande åren.

– Konjunkturen spelar förstås en jättestor roll, men det har även skett en omfördelning mellan stat och kommun som jag inte gillar. Staten har genomfört stora skattesänkningar och för samtidigt över kostnader till kommunerna, exempelvis för gymnasiereformen. Det gör att vi nu måste justera ner vår budget, säger Carina Blank.

I budgetförslaget sänker majoriteten anslaget för så kallade särskilda utvecklingsprojekt. Pengarna har bland annat använts till projektet Skolan mitt i byn på Brynäs, för att skapa mötesplatser för barn och vuxna efter skoltid.

Projektanslagen på 30 miljoner kronor per år minskas till tio miljoner 2012 och försvinner helt 2013 för att sedan trappas upp igen.

2013 ökar också sparkraven för flera nämnder från en procent till 1,5 procent. I reda pengar motsvarar det ungefär 60 miljoner kronor av den totala budgeten på cirka fyra miljarder.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt socialnämnden undantas från besparingarna.

Planerade investeringar i bland annat en ridanläggning i Skogmur och multisporthall på Sätraåsen ligger fast.

Vi styr pengar mot tydliga sociala investeringar som ska ge bättre resultat i skolan och skapa jobb och tillväxt.

Carina Blank, S

kommunstyrelsens ordförande

Mer läsning

Annons