Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolinspektionen är inte nöjd

Tre skolor i Gävle kommun får anmärkning av Skolinspektionen. Björke skola, Norrsundets skola och Trödje skola har synats.

Annons

Björke skola har enligt inspektionen en välstrukturerad utbildning där elevernas resultat följs upp. Men i tillsynen framkommer det att alla lärare inte är behöriga i de ämnen de undervisar och att skolan saknar tillfredsställande åtgärdsprogram för de elever som halkar efter i undervisningen.

Björke skola har nu till slutet av april på sig att se till att det finns behöriga lärare i alla ämnen. Skolinspektionen har också fått se skolans arbete med att ta fram särskilda åtgärdsprogram för att hjälpa elever i undervisningen och de programmen uppfyller skollagens krav.

När det gäller Norrsundets skola har den både välstrukturerad undervisning och särskilda åtgärdsprogram för de elever som har det svårt i skolan. Men inspektionen påpekar att det i åtgärdsprogrammen saknas en tydlig koppling mellan elevens behov och de åtgärder som vidtas. Ibland beskrivs elevens starka sidor i undervisningen samtidigt som åtgärden blir att eleven ska öva ytterligare på dessa. I andra fall kan behovet beskrivas som att eleven behöver lugn och ro och snabb bekräftelse i arbetet, men åtgärden kan i stället bli något så konkret som att öva engelska glosor med hjälp av digitalt läromedel.

Även Tröjde skola har en strukturerad utbildning med god uppföljning av elevernas resultat. Likt de andra skolorna finns det brister i åtgärdsprogrammen för särskilt stöd till elever, men inspektionen menar att dessa är mindre allvarliga.

De tre skolorna granskades av Skolinspektionen under hösten 2011 och början av våren 2012. De har nu till slutet av april på sig att åtgärda sina brister.

Mer läsning

Annons