Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Snart större krav på tolkar

/

Från och med oktober nästa år kan det komma att ställas större krav på auktoriserade tolkar vid rättegångar.

I dag är det domstolarna själva som avgör från fall till fall. Och då är det inte säkert att det blir en auktoriserad tolk eller rätt tolkat.

Annons

Enligt en enkätundersökning från Domstolsverket, där 84 domstolar tillfrågades, ställer var fjärde domstol aldrig krav på att auktoriserade rättstolkar ska anlitas. Endast var tredje av de 64 som svarade ställer alltid kravet.

– Det borde vara självklart under rättegångar att ha auktoriserade tolkar. En auktoriserad tolk står för kvalitet, kompetens och erfarenhet. Om kvaliteten blir lidande kan det få stora konsekvenser. Det gäller överallt där tolkning behövs, säger Valeria Svensson, auktoriserad tolk i ryska.

Bristfällig tolkning kan hota rättssäkerheten eftersom feltolkade ord då ligger till grund för domstolens bedömning. En statlig utredning föreslår en lagändring, utifrån ett EU-direktiv, som kan ge misstänkta rätt att kräva en tolk i samband med förhör och rättegångar.

– Att vara domstolstolk är speciellt; det kräver erfarenhet och att man känner till miljön och upplägget. Dessutom skulle auktoriserade tolkar spara tid. Tolkningen går snabbare och det behöver inte förklaras och redas ut saker för den som tolkar, säger hon.

Enligt förslaget ska en tolk utses så fort en misstänkt begär det och då främst en auktoriserad tolk. Någon annan person får bara anlitas om det inte går att hitta en auktoriserad.

– Jag har inte så stor erfarenhet av just rättegångar, men jag vet att det har hänt vid tingsrätten i Gävle att icke auktoriserade tolkar har använts fast det har funnits åtminstone två auktoriserade tillgängliga.

I Sverige finns 204 auktoriserade rättstolkar. Det är oklart om de kommer att räcka till om lagändringen går igenom i oktober nästa år.

Klas Ericsson, avtalsansvarig på Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, säger till TT att det finns delade meningar om tillgången på tolkar.

– Man har hört båda synpunkterna. Dels att det är brist på tolkar, att det är alldeles för få rättstolkar. Medan andra då hävdar att det visst finns gott om tolkar fast de inte blir anlitade i rätt omfattning, säger han.

Valeria Svensson tror att det visserligen kan vara brist på auktoriserade tolkar men säger att det stora problemet är att yrkesgruppen inte är organiserad.

– Jag tror att vi är för få, men att det skulle bli bättre med mer struktur. Auktoriserade tolkar finns inte i alla län efter behov. Det skulle behövas att vi var knutna till en och samma myndighet eller en stark fackförening eller organisation som kunde hjälpa oss att dra åt samma håll. Nu drar och sliter man i oss från alla håll och det havererar redan där, säger hon.

Att personer med utländsk bakgrund riskerar att missgynnas i rättsprocessen på grund av kommunikationssvårigheter är något som Brottsförebyggande rådet påpekat. Förr varnade även forskare i Lund för att hälften av landets tolkar har så dåliga kunskaper att rättssäkerheten hotas.

Mer läsning

Annons