Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stor risk för vattenbrist och föroreningar

/
  • Maria Hysing på länsstyrelsen efterlyser bättre undersökning av hur grundvattnet påverkas av utbyggnaden.
  • Dagvattnet ska samlas upp i dammar som denna, men länsstyrelsen efterlyser bättre beräkningar om de räcker. I dag blir det översvämning i den här dammen bakom Mio möbler.
  • Det är inte bra för djurlivet om den grönskande skyddszonen längs Valsjöbäcken försvinner. I förslaget är den ersatt av enstaka träd.
  • Hur påverkas grundvattnet och därmed dricksvattnet av att här blir asfalt och köplador?
Länsstyrelsen och Gästrike vatten efterlyser bättre utredningar.

Vad händer med grundvattnet och Gävles dricksvatten om Valbo köpcentrum byggs ut?

Länsstyrelsen och Gästrike vatten är oroliga för risker med parkeringar och vägbyggen.

Annons

GD har tidigare berättat om utbyggnadsplanerna söder om riksväg 80, ett nytt Ikeavaruhus, köplador att hyra ut och 2 400 parkeringar. Nu har berörda tyckt till om miljökonsekvensutredningen och förslaget till detaljplan.

Länsstyrelsen har preliminärt pekat ut Valboåsen som riksintresse för dricksvattenförsörjning, vilket gör det olämpligt med stora byggen på eller i närheten eftersom de kan påverka grundvattnet och dricksvattnet säger Maria Hysing, miljöutredare. Skulle det läcka föroreningar ner till grundvattnet är det mycket svårt att rena.

Detaljplaneområdet närmast vägen ligger inom det som redan i dag är vattenskyddsområde. Även om Gästrike vatten letar reservvattentäkter är Valboåsen nu den enda källan till dricksvatten för 80 000 Gävlebor.

Farhågorna som länsstyrelsen och Gästrike vatten har handlar dels om risken att grundvattennivån inte fylls på utan sjunker så mycket att det blir vattenbrist och dels om riskerna för föroreningar från dagvatten och olyckor. De tycker inte att planen och utredningen ger svar på hur grundvattnet påverkas.

– Vi har sänkta grundvattennivåer och ligger på gränsen redan i dag. Då får varje påverkan betydelse, säger Lena Blad, chef för utredningar och projekt på Gästrike vatten.

Maria Hysing säger att det är viktigt att titta långsiktigt, inte minst med tanke på klimatförändringarna.

– Här vid kusten kommer det, som ny forskning visar, att bli torrare.

Det gäller om man tittar på hela år, men vissa perioder kan nederbördsmängderna öka och då leda till översvämningar.

Den stora asfaltsparkeringen täcker ytor där regn och snö tidigare kunnat fylla på grundvattnet och ökar också risken för föroreningar. Bara vattnet från ett av taken kommer enligt förslaget att återföras till grundvattnet.

Det förorenade vattnet från parkeringen ska samlas upp i dagvattendammar. Men länsstyrelsen vill att man tittar mer på hur de klarar större vattenmängder med tanke på risken för översvämningar och läckage av föroreningar till grundvattnet. Maria Hysing vill också att man undersöker om dagvattnet går att rena och infiltrera tillbaka till grundvattnet.

Ett annat vatten som påverkas är Valsjöbäcken. Länsstyrelsen tycker inte att den ska gå i en kulvert förbi Ikea eller rätas ut över parkeringen. Livet i och kring bäcken far illa av det, liksom av om förorenat dagvatten kommer ut i den.

Både Maria Hysing och Lena Blad tycker att det är svårt att få en helhetsbild av konsekvenserna. Dessutom är Trafikverkets miljökonsekvensutredning av vägbyggena inte klar.

Sten Hammar, planarkitekt på kommunen, säger att de kommer att ta med fler uppgifter från utredningar i detaljplanen. Under sommaren tittar de också på djurlivet i Valsjöbäcken och bäckens påverkan på grundvattnet. Utredningen av dagvattendammarna fortsätter också.

– Vi ligger i yttre delen av skyddsområdet för grundvatten, den stora delen är utanför, säger han.

Trafikverket gör parallellt med kommunens detaljplan en plan för sitt arbete. Projektledare Lars-Erik Håkansson säger att de kommer att bygga grundvattenskydd efter sina vägar. Än vet de inte om de behöver pumpa bort grundvatten under byggarbetet. En utredning av hur grundvattnet påverkas av hela utbyggnaden pågår också.

Maria Hysing på länsstyrelsen vill ha bättre undersökning av hur vattnet påverkas av utbyggnaden. Foto: Lasse Halvarsson

Dagvattnet ska samlas upp i dammar som denna, men länsstyrelsen efterlyser bättre beräkningar om de räcker. I dag blir det översvämning i den här dammen bakom Mio möbler.

Det är inte bra för djurlivet om den grönskande skyddszonen längs Valsjöbäcken försvinner. I förslaget är den ersatt av enstaka träd.

Man ska samla in dagvattnet i dessa dammar.

Mer läsning

Annons