Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

USA-resorna var en muta

/
  • Det var fel av kommunledningen att åka till Disneyworld på Furuviksparkens bekostnad säger kommunens revisorer.

Kommunledningen i Gävle lät sig mutas som åkte till Disney World på Furuviksparkens bekostnad. Det slår revisorerna nu fast i sin slutrapport som även innehåller nya jäv-anklagelser.

Annons

GD har tidigare berättat om kommunrevisionens granskning av de två USA-resorna som gjordes 2009 och 2010.

Med på resorna var – förutom Furuviksparkens chef Tom Widorson – bland andra kommunalrådet Carina Blank, S, och kommunledningskontorets chef Helén Åleskog. Båda satt i styrelsen för Furuvik Fastigheter AB. Helén Åleskog var ordförande. Bolaget ägdes gemensamt av kommunen och Furuviksparken. Men det var Furuviksparken som bekostade resorna.

Först när revisorerna för en månad sedan påpekade risken för misstanke om mutbrott betalades resorna av Furuvik Fastigheter.

I slutrapporten slår revisorerna hål på de argument som kommunledningen framfört till sitt försvar. De ifrågasätter bland annat att Carina Blank och Helén Åleskog skulle ha förutsatt att Furuvik Fastigheter betalade resorna.

”Revisionen finner uttalandet märkligt i ljuset av att styrelsens ordförande i Furuvik Fastigheter AB vid flera tillfällen dokumenterat konstaterat att betalningen för resorna gjorts av AB Furuviksparken”.

En annan del av försvaret har gått ut på att fakturering mellan de båda bolagen skulle bli ett nollsummespel då Furuvik Fastigheter AB, för att ha råd med resorna, skulle behöva höja Furuviksparkens hyra. Inte heller det köper revisorerna.

”Revisionen konstaterar att Furuvik Fastigheter AB såväl 2009 som 2010 hade egna resurser som vida översteg kostnaderna för resorna.”

När Furuvik Fastigheter AB slutligen betalade för resorna skedde det först dagen efter att Furuviksparken hade köpt ut kommunen ur det gemensamma bolaget. Eftersom någon skuld för resorna aldrig bokförts i Furuvik Fastigheters räkenskaper menar revisorerna att resorna därför fortfarande är betalda av ett till 100 procent privatägt företag.

Revisorerna ifrågasätter även att Carina Blank, Helén Åleskog och oppositionsrådet Inger KällgrenSawela, M, kvarstår som styrelseledamöter i Furuvik Fastigheter trots att kommunen inte längre har någon del i bolaget.

Är det förenligt med Gävle kommuns regler gällande bisysslor, och kan kommunen ha affärsmässiga kontakter med något bolag inom Furuvikskoncernen utan att det betraktas som jäv? undrar revisorerna.

Mer läsning

Annons