Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vägen tar bort halva tomten

/
  • De stora Lindarna från 1830-talet måste fällas och vägen till ridskolan dras över tomten om de nuvarande planerna för Valbo Köpstad genomförs. Ändå tycker inte kommunen att Bernt Bergström är sakägare.

Bernt Bergström riskerar att förlora halva sin tomt när nya Ikea byggs.

Ändå räknas han inte som sakägare, när kommunen gör sin detaljplan.

Annons

– Detta är ett planeringsövergrepp på en enskild fastighetsägare, säger Göran Wahlberg, expert på stadsplanefrågor.

Bernt Bergström bor i huset närmast Fältrittklubben i Valbo. De första förslagen till utbyggnad av Valbo Köpstad berörde inte hans tomt direkt.

Men i det förslag som är utställt nu har rampen för trafik mot Gävle förlängts och en bullervall har lagts till. Det får till följd att Ängsbergsvägen hamnar tvärs över hans tomt.

– Jag får vägen nästan upp till väggen, säger Bernt Bergström.

Dessutom blir vägen trafikfarlig, hävdar han.

– Trafiken från mig och från Fältrittklubben kommer att gå igenom rondellerna vid Ikea. Jag har långa trailar, hur ska de komma igenom där? Och bilarna med hästgödsel? Och hur ska jag komma fram utan att fastna i trafikstockningarna när det till exempel är julhandel? frågar han.

Som före detta ordförande för Fältrittklubben är han också orolig för vad som händer om några hästar skulle rymma.

– Det har hänt förr. Men nu kommer hästarna att ledas rakt in i trafiken utanför Ikea, säger han.

Bernt Bergströms lösning är att man drar lastgatan bakom Valbo Köpstad i en båge så att både han själv och Fältrittklubben kan använda den som utfart. Men det förslaget har han alltså inte fått framföra till kommunen, i egenskap av sakägare. I stället har han hänvisats till Trafikverket.

Det här upprör arkitekten Göran Wahlberg, som har lång erfarenhet av planärenden och har anlitats av Bernt Bergström.

– Man får inte sälja ut en fastighetsägare på det här sättet, säger Göran Wahlberg.

– I en detaljplan ska man tydligt visa hur planen berör sakägarna. Kommunen har inte följt lagen. Det är ett dåligt betyg på kommunens planhandläggare.

Detaljplanen för Valbo Köpstad är utställd till på fredag och utställningen är normalt sista ledet innan den ska antas. Men Göran Wahlberg hävdar att planen inte kan godkännas i det skick den är nu. Den måste utvidgas så att även Bernt Bergströms fastighet ingår. Bernt Bergströms rätt till en trafiksäker utfart måste belysas i planen.

– Man får låta den del av planen som är klar ligga ett tag, och ta om hela processen för den del som saknas. Det kommer att ge en viss försening, och så får man bygga några meter extra väg. Men jag skulle inte tro att Ikea eller KF Fastigheter backar ur av det skälet, säger han.

– Alternativet är att planen överklagas. Det tar också tid.

Göran Wahlberg reagerar också på att man suddat ut tomtgränsen på illustrationskartan så att det inte syns hur detaljplanen drabbar Bernt Bergström.

– Jag har påpekat det för politikerna men fick till svar av Carina Blank att hon litar helt på handläggarna och inte tror att de kan göra fel. Men man får inte lita blint på tjänstemännen i en kommun. Man måste kontrollera att de gör rätt, säger han.

Det är planarkitekten Sten Hammar som ansvarat för detaljplanen för Valbo Köpstad. Han vill inte förklara varför Bernt Bergström inte ansetts vara sakägare i detaljplanearbetet.

– Eftersom Trafikverket valt att göra en arbetsplan finns det två utredningar för området. Vi har ansett att Bernt Bergsströms synpunkter ska behandlas i arbetsplanen, säger Sten Hammar.

– Men nu när frågan har lyfts så tydligt får vi gå till botten med den. Vi får sätta oss tillsammans med Trafikverket och se hur vi ska hantera den, säger han.

Illustrationskartan som visar hur det ska se ut är medvetet så vag att det inte syns hur Bernt Bergström drabbas menar Göran Wahlberg.

Mer läsning

Annons