Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Valboplanen knappt ändrad – trots kritik

Nu är detaljplanen för Valbo Köpstad klar att ställas ut. Nästan inget har ändrats sedan planen var på samråd – trots alla protester.

Annons

Förslaget att bygga ut Valbo Köpstad har följts av protester ända sedan det först presenterades. När detaljplaneförslaget skickades ut på samråd i våras fick kommunen in en ny bunt kritiska yttranden.

Men av samrådsredogörelsen som nu är klar framgår att nästan ingen av alla som lämnat synpunkter har fått gehör. Många av dem som yttrat sig får svaret att frågan kommit för sent.

– Förslaget att bygga ut Valbo Köpstad fanns med när man godkände översiktsplanen för Gävle stad. I vår värld betyder det att lokaliseringen redan är avgjord. Nu handlar det mer om att mildra effekterna, säger planarkitekten Sten Hammar.

De största förändringarna i planen jämfört med samrådsversionen är att man gjort det möjligt att bygga en bensinstation med biogastankställe i området, och att man gör en ny vändslinga för bussen, säger Sten Hammar.

Dessutom har man tagit bort begränsningen av handeln, så att det inte längre sägs att det ska handla om sällanköpsvaror. Man kommer att kunna sälja även livsmedel i Valbo Köpstad.

Många av de som yttrat sig, bland annat Naturskyddsföreningen, påpekar att utbyggnaden av ett externt köpcentrum på jordbruksmark striden mot många av kommunens miljömål. Bland annat kommer trafiken, och koldioxidutsläppen, att öka.

Enligt Trafikverkets siffror kommer trafiken på E16 förbi Valbo att öka från 25 000 fordon per dygn i dag till 39 500 fordon år 2030.

– Köpcentra drar till sig trafik, så är det. Men vi har arbetat på att få till ett gång- och cykelnät som fungerar bra, och det kommer att bli ett bättre läge för busshållplatsen på E16, säger Sten Hammar.

Hela detaljplanen görs för att uppfylla de krav som Ikea ställer för att bygga ett nytt varuhus i Gävle. Men något beslut om, eller när, Ikea ska bygga finns ännu inte.

– Det finns inga officiella beslut, men Ikea är aktiva och med i planeringen hela tiden. Jag tolkar det som att de verkligen kommer att bygga, säger Sten Hammar.

Nästa vecka ska byggnads- och miljönämnden i Gävle besluta om detaljplanen ska ställas ut för granskning. Samtidigt håller Trafikverket på med den arbetsplan som krävs för de nya tillfarterna till Valbo Köpstad.

Snart ska också det avtal som Trafikverket och Gävle kommun håller på att ta fram när det gäller finansieringen av trafikplatsen vara klart.

– Trafikverket kommer att stå för kostnaden för grundvattenskyddet. Det är något vi planerat länge. E16 är också Trafikverkets ansvar, medan avfarterna i stor sett är kommunens ansvar, säger Agneta Löf på Trafikverket.

Hur stor del av kostnaden som exploatören ska stå för måste sedan regleras i ett avtal mellan exploatören och kommunen.

Mer läsning

Annons