Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vattenfrågan lever vidare på Norrlandet – året ut

/
  • Förra året valde protesterna in till kommunen från boende på Norrlandet som protesterade mot VA-anslutningen. I höst kommer den nya utredningen att presenteras. Bilden togs i samband med ett av de informationsmöten om utbyggnaden som hölls 2010.

Gemensamhetsanläggningar eller ett kommunalt nät?

Fortfarande är det inte klart hur VA-utbyggnaden på Norrlandet ska göras.

Annons

Sommaren har varit lugn på Norrlandet i år jämfört med i fjol.

Då tillbringade Norrlandetborna semestern med att författa arga protestskrivelser mot förslaget att de skulle tvingas betala 400 000 kronor för anslutningen till kommunalt vatten och avlopp.

Protesterna tog skruv. Förslaget drogs tillbaka, en ny utredning tillsattes och den här sommaren har alla på Norrlandet kunnat njuta av semestern i lugn och ro.

Beslutet om hur VA-utbyggnaden ska göras kommer inte förrän i vinter. Men redan i juni presenterades de sju alternativ som utreds på ett möte där många boende på Norrlandet deltog.

– Det var ett bra möte. Vi är väldigt positivt inställda till hur Gävle Vatten sköter den här frågan nu. Vi har ingenting att säga till om, men vi får information och kan komma med synpunkter, säger Ulf Qvarnström som har en fastighet i Bönan och var med på mötet.

Men någon fingervisning om hur dyr anslutningen kommer att bli – det som orsakade förra årets proteststorm – har man inte fått.

– Nej, det vet vi inte. Men 400 000 kronor som man sa förra året, kommer det inte att bli. Det har ingen här ute råd med, säger Ulf Qvarnström.

I många av protestbreven som skrevs förra året berättade skribenterna om VA-projekt i andra delar av Sverige, som man ansåg att Gävle borde titta på. Det har utredarna gjort nu.

I utredningen redovisas elva olika projekt runt om i landet, där gamla sommarstugeområden fått kommunalt VA. Kostnaden för fastighetsägarna för att ansluta sig har stannat vid 80 000 - 200 000 kronor i de olika projekten.

Men det är alldeles för tidigt att lova att Norrlandet kan få vatten och avlopp till samma kostnad, säger projektledaren Lena Blad.

– De projekt vi tittat på har hamnat i det spannet, så mycket kan man säga. Men alla projekten är unika, det finns inget vi kan kopiera rakt av, säger hon.

En lärdom från jämförelserna med andra kommuner är att det är viktigt att ta tillvara olika samordningsvinster. Om man drar ut vatten och avlopp till Utvalnäs och Harkskär måste kanske inte VA-kunderna stå för hela kostnaden.

– Man kan försöka samordna det med utbyggnaden av en gång- och cykelväg, som Trafikverket i så fall står för, och kan kanske få med sig Gävle Energi som vill bygga ut bredbandet. Några pumpstationer kan byggas ihop med allmänna toaletter, exemplifierar Lena Blad.

Nästa vecka ska projektgruppen träffa de boende på Norrlandet igen liksom politikerna i styrgruppen. Kanske utkristalliserar sig då ett eller två alternativ som utredningen sedan ska jobba vidare med. I oktober-november är det meningen att utredningen ska skickas på remiss.

– Än så länge är alla sju alternativen kvar. Det är inte heller klart exakt vilka tekniska lösningar man ska välja i de olika alternativen, eller vad de kostar. Det är sådant vi ska titta på i höst, säger Lena Blad, som har uppskattat mötena med de boende på Norrlandet.

– Som mest har det kommit ett 20-tal personer på mötena och de har haft många synpunkter. Det har varit oerhört värdefullt att ha den dialogen, säger hon.

Mer läsning

Annons