Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Gavleån

kallades i äldre tid för Storåneller Ån. Den rinner upp i Storsjön vid Forsbacka ochflyter genom Mackmyra, Hagaström och Tolvfors, svängerrunt Boulognerskogen och passerar genom centrala Gävle innanden rinner ut vid Alderholmen.
Tidigare mynnade ån ut i tre armar; Storån, somvar huvudfåran, Österån (senare Östra Lillån) och Islandslillån. Gävles borgare hade rätt attlägga fiskenät och fångstanordningar i Gavleån,utom på tolv alnar mitt i ån. Detta undantag utgjordekungsådra för vandringsfisk, enligt dombrev från1442.
När Gävle fick stadsprivilegier 1446 låg denmesta bebyggelsen på norra sidan av Gammelbron dit Gavleån då var seglingsbar, mennär Johan III på 1580-talet byggde Gävle slottkunde skeppen med byggnadsmaterial från Stockholm inte tasig ända fram till byggplatsen.
Borgarna rensade ån, men eftersom inga kajer fanns rasadepå vårarna sand och jord ner i ån och man börjadedärför påla stränderna.
I Gavleån har funnits flera klapphus och bryggor.
Från Storsjön faller ån cirka 62 meter. Denhar kraftverk i Forsbacka, Hälleströmmen, Mackmyra,Åbyfors, Prästforsen, Tolvfors och Strömdalenoch en hålldamm i Gävle.
Föroreningar i ån har under årens lopp ställttill allvarliga problem för Gävles befolkning. Östra badhuset stängdes 1928 på grund av dåligvattenkvalitet, och på 1950-talet beskrevs Gavleånofta som en stinkande kloak. En omfattande fiskdöd 1959 varett konkret exempel på vilken skada utsläppen i ånställde till med.
Medvetna och omfattande reningsåtgärder har gradvislett till en påtaglig förbättring.
När Strömsborgs kraftstation tjänat ut var de gamlakraftverksdammarna förfallna. Harry Persson, en anställdpå gatukontoret som iakttagit rännan och dammen efterValskvarn, kom med idén att restaurera dessa och byggadammar med vattenspeglar för att reglera vattenflödet.Det hela var färdigbyggt 1977. Utredning om Gavleån1968.