Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Gävleborgs äldre ska ha god vård som ökar livskvaliteten och förebygger ohälsa

Gävleborgs äldre ska få en god, sammanhållen och personcentrerad vård och omsorg som ökar livskvaliteten och förebygger ohälsa, skriver Hasse Backman, L.

Annons

Vi Gävleborgare lever allt längre och andelen äldre ökar i befolkningen. Med det växer vård- och omsorgsbehovet, inte minst för gruppen mest sjuka äldre med flera olika diagnoser och täta kontakter med sjukvården. De demografiska förändringarna ställer stora krav på förnyelse av arbetssätt och samverkan mellan olika vård- och omsorgsgivare, såväl mellan öppenvård och slutenvård, som mellan regionen och kommunerna.

Felmedicinering och för många läkemedel är vanliga problem som drabbar äldre. Regelbundna läkemedelsgenomgångar måste därför genomföras. Rehabiliteringsinsatserna för äldre måste också förstärkas. För att äldre personer med många och komplicerade vårdbehov ska få en individuellt anpassad vård vill vi i Liberalerna att särskilda äldrevårdscentraler ska inrättas i Gävleborg.

Vi vill också införa in mammografi för kvinnor över 75. En stigande medellivslängd är ett starkt skäl för att erbjuda äldre kvinnor screening. Bröstcancerformen är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och risken för bröstcancer ökar med åldern. Syftet med screeningen är att sjukdomen ska upptäckas innan den hunnit ge symtom.

Vi vill också att regionen i enlighet med förslaget från Regionalt cancercentrum, RCC, under 2019 startar allmän screening av tarmcancer med de män och kvinnor som fyller 60 år 2019, och sedan successivt utvidgar screeningen så att alla mellan 60 och 74 år bjuds in så snart som möjligt.

Vi vill också ha gratis tandvård för alla länsinnevånare över 65 år. Bra tandvård är viktigt för både livskvalitet och hälsan som helhet. Mun och tänder är en del av kroppen, och utan omtanke om tänderna kan de stå oss dyrt i både lidande och pengar. Idag finns det de som inte kan gå till tandläkaren beroende på att pensionen inte räcker till för att få fram de pengar som krävs för att bekosta den tandvård de behöver.

Det för med sig smärta, undernäring på grund av svårigheter att bita, tugga och svälja samt risk för infektioner. Dålig munhälsa kan också leda till ökad risk för bl.a. Hjärt- och kärlsjukdomar. Vi i Liberalerna vill därför uppdra till regionstyrelsen att utreda möjligheter, kostnader och konsekvenser av att införa gratis och regelbunden tandvård för alla över 65 år i Gävleborg.

Målsättningen för oss i Liberalerna är att skapa förutsättningar för att Gävleborgs äldre ska få en god, sammanhållen och personcentrerad vård och omsorg som ökar livskvaliteten och förebygger ohälsa. Patientperspektivet ska alltid vara avgörande.

Hasse Backman, L

regionråd i opposition Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel