Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

GD granskar: Miljonrullning i "värdegrundsprojekt" i Hofors kommun – trollkarl och konsult fakturerade 400 000

Ekonomiskt krisande Hofors kommun har sedan början av 2014 lagt 1,2 miljoner kronor på ett ”värdegrundsprojekt”.
En av de tyngsta kostnadsposterna utgörs av fakturor på 400 000 kronor från trollkarlen och managementkonsulten Peter Rosengren.
– Han har gett ett stort mervärde i att få en att tänka med ryggraden på ett väldigt klokt sätt, säger kommunalrådet Marie-Louise Dangardt, S.

Annons

Läs mer: Oppositionen sågar pengarullningen i värdegrundsprojektet: "Nu får det väl ändå vara nog"

Idén till värdegrundsprojektet föddes 2013 i diskussioner inom kommunledningsgruppen, som består av ledande politiker och tjänstemän. Drivande var dåvarande kommunchefen Ulf Strömstedt.

– Vi diskuterade hur vi skulle kunna jobba vidare med vår interna vision ”Vänligast i Sverige” eftersom det fanns vissa exempel då på att vi inte levde upp till den visionen fullt ut, säger han.

KARIN BERGKVIST: Hofors kommuns flummiga värdegrundsarbete trollar bort skattepengar

Diskussionerna mynnande under hösten ut i ett konkret förslag som klubbades av ett i stort sett enigt kommunfullmäktige den 25 november 2013. Den enda politikern som reserverade sig mot beslutet var Per Åslund, Folkhemmet i Hofors-Torsåker.

Budgeten sattes till 250 000 per år och pengarna skulle tas från kommunstyrelsens driftbudget. Under 2014 startade projektet med att konsultfirman Värdeskaparna i Gävle kopplades in liksom trollkarlen och managementkonsulten Peter Rosengren från Lund.

Värdeskaparna fakturerade 225 000 kronor exklusive moms för "arvode enligt avtal" och Peter Rosengren 189 000 kronor, i huvudsak för "processledning".

TV: Så säger kommunstyrelsens ordförande, Marie-Louise Dangardt, S, om värdegrundsarbetet och trollkarlens bidrag.

I början av februari 2015 kallades samtliga cirka 1 000 kommunanställda till två ”inspirationsdagar” på Folkets hus i Hofors. På programmet fanns bland annat föreläsningar av Michael Södermalm – som på sin hemsida marknadsför sig som ”mental tränare, föreläsare, inspiratör och utbildare” – och trolleri av Peter Rosengren.

– Respekt, professionalism och ansvar är vad vi jobbar med här, sa kommunchefen Ulf Strömstedt till GD i samband med inspirationsdagarna.

Läs mer: 1 000 kommunanställda på inspirationsdag

Michael Södermalm och Peter Rosengren har jobbat åt storföretag som SJ, SAS, Astra Zeneca och ABB. Tillsammans fakturerade de Hofors kommun 183 000 kronor exklusive moms för inspirationsdagarna i Hofors. Redan där var alltså en stor del av budgeten för det året förbrukad. Då hade ännu inte fakturor på 150 000 kronor från Värdeskaparna kommit. Det är Värdeskaparna som lett arbetet i projektet och totalt har Hofors kommun betalat 600 000 kronor för företagets tjänster från 2014 och framåt.

– De har stöttat oss i processen med att implementera värdegrunden. Utbildning har skett för värdegrundsledare, medarbetare och chefer. Våra värdegrundsord är ansvar, professionalism ochrespekt, säger nuvarande kommunchefen Mimmi Abramsson.

Hofors kommun har på senare år haft svårt att få ekonomin att gå ihop, främst på grund av att verksamheterna gått med stora underskott. Uppmaningar om att dra åt svångremmen och vända på varje krona har med jämna mellanrum kommit från kommunledningen. Tidigare i år kom larm om att situationen var allvarligare än någonsin med en prognos om ett underskott på 25 miljoner vid årets slut. Detta tonas nu ner av kommunalrådet Marie-Louise Dangardt som säger att en ny prognos som släpps snart kommer att visa på ett betydligt ljusare läge. Hur det än blir med det har värdegrundsprojektet bidragit till underskotten.

Men att klarlägga med exakt hur mycket projektet har överskridit budget visade sig vara komplicerat.

Först uppgav Ulf Strömstedt att 250 000 kronor per år i tre år avsatts till projektet. Det skulle i så fall innebära en övertrassering med 60 procent eller knappt en halv miljon kronor så här långt. I slutskedet av GD:s granskning kom dock nya uppgifter från kommunchefen Mimmi Abramsson. Enligt henne ska budgeten från början ha satts till 250 000 per år i fyra år, inte tre år som Ulf Strömstedt meddelat. 250 000 ska ha avsatts även för 2013, enligt Mimmi Abramsson, trots att kommunfullmäktige tog sitt beslut om projektet så sent som i slutet av november samma år.

Det skulle i så fall göra att projektet ”bara” överskridit budget med 200 000 kronor. GD har begärt att få se dokument som visar detta men enligt Mimmi Abramsson "finns inget formellt beslut gällande budgeterade medel".

Läs mer: Hofors gick back över 17 miljoner kronor förra året – i år blir det värre

Läs mer: Brutna löftet om skattesänkning klubbades

Projektets ”pappa” Ulf Strömstedt, numera "senior advisor" (rådgivare) inom kommunen, tycker inte att det är orimligt att kommunen lägger 1,2 miljoner kronor på värdegrundsarbete trots att den ekonomiska situationen är så ansträngd.

– Nej, egentligen inte. Ett sätt att tackla ekonomin är att få med sig personalen, att bygga en gemensam plattform, och då kan man se det här som en investering och ett smörjmedel för det fortsatta arbetet, säger han.

Men i och med att budgeten överskridits så har ju det här projektet bidragit till kommunens totala underskott?

– Jo, så kan man ju se det. Nu får vi väl se vilket underskott det blir i år, jag tror inte det blir så stort som befarat, men vi måste ju även i det läget investera i personalen.

I februari i år, när den ursprungliga budgeten redan var överskriden med flera hundra tusen kronor, checkade tio av Hofors kommuns ledande politiker in på Högbo Brukshotell utanför Sandviken. Flera politiker hade framfört önskemål om att få en djupare insikt om vad som förväntades av dem i värdegrundsprojektet.

På plats var återigen trollkarlen och managmentkonsulten Peter Rosengren.

– Det var för att vi som politiker kände att vi blev inkastade i det här och undrade vad som var vår uppgift. Peter hjälpte till med vad som var vårt uppdrag, vad vi ska göra, säger Linda Lundberg, V, ersättare i kommunstyrelsen.

Peter Rosengrens huvuduppgift i projektet har enligt kommunledningen varit att ”stötta” politikerna. I Högbo varvades diskussioner i större och mindre grupper med övningar. En övning gick ut på att politikerna med förbundna ögon skulle skapa olika formationer med ett långt rep. På kvällen åts en tvårätters middag på hotellets restaurang, som anses vara en av de bästa i länet.

Räkningen från Brukshotellet var på 35 000 kronor och den från Peter Rosengren och hans bolag Fantasmagoria på 41 000 kronor.

De kommunföreträdare GD pratat med är alla noga med att påpeka att Peter Rosengrens huvuduppgift inte varit att trolla utan att fungera som ”processledare” i värdegrundsarbetet, framför allt det som riktats mot politikerna. Kommunalrådet Marie-Louise Dangardt säger att det rör sig om vanligt konsultarbete.

– Han har varit otroligt värdefull och precis som jag spelar blockflöjt är han duktig att trolla. Jag tror det var fem minuter på ett möte som han använde de kunskaperna. Jag hade lika gärna kunnat spela blockflöjt men det var han som trollade.

Men fem minuter, det var så mycket trolleri han gjorde?

–Jag vet inte, fem, tio minuter kanske.

Men det kostade ändå 14 000…

– Trolleriet? Det har jag ingen aning om.

Det var i samband med inspirationsdagarna i februari 2014 som Peter Rosengren fakturerade 14 000 kronor för ”trolleriframträdande”.

Men vad är det då han gör, konkret?

– Bland annat värderingsövningar, en massa sådana saker. Jag har själv bara träffat honom vid ett tillfälle när de i politikergruppen ville att jag skulle vara med och på den här inspirationsdagen.

Och då har han gjort vadå?

– Han har gett ett stort mervärde i att få en att tänka med ryggraden på ett väldigt klokt sätt.

För att får svar på vad värdegrundsprojektet har gett Hofors kommuns anställda genomförs sedan förra året mätningar vid två tillfällen per år, så kallade kulturskattningar. I praktiken är det enkäter där de anställda tar ställning till påståenden i ett stjärndiagram. Det är samma företag, Värdeskaparna, som lett arbetet i projektet som genomför – och fakturerar för – kulturskattningarna. Hittills har kulturskattningarna visat på en värdeökning från 6,1 till 6,5 på den skala som används. Detta anses visa att kommunens anställda upplever att värdegrunden i högre grad än tidigare genomsyrar arbetet.

Konkret är alltså ökningen med 0,4 enheter på betygsskalan vad kommunen fått för de 1,2 miljoner kronorna.

Kommunchefen Mimmi Abramsson försvarar projektet och säger att det inte finns några genvägar när det gäller att förändra en organisationskultur. När rutiner för implementering och utvärdering nu finns på plats finns även förutsättningar för en förbättrad arbetsmiljö ute i de olika verksamheterna, menar hon. Hon nämner också att det gäller att anpassa sig till den skärpning av arbetsmiljölagen som kom i våras.

– De olika enheterna kan själva ta del av sina resultat, jämföra dem med hela kommunen eller med sina egna tidigare resultat och där alla kan vara delaktiga i att hitta förklaringen till att det ser ut som det gör och identifiera möjliga förbättringar för just deras enhet, säger hon.