Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ge oss fler behöriga lärare

Det råder fortfarande en brist på behöriga lärare i våra grundskolor. Det gäller såväl kommunala som privata skolor. När rektorer fortsätter att låta lärare undervisa i ämnen som de saknar utbildning i äventyras elevernas rätt till likvärdig utbildning. Skolinspektionen, som återkommande granskar 30 grundskolor, har funnit att en vanlig orsak är att rektorer tycker det är viktigare att eleverna har samma lärare i flera ämnen än att läraren har rätt kompetens.

Kommunerna är enligt skollagen skyldiga att använda lärare som har utbildning för de ämnen i vilka de huvudsakligen undervisar. Alltför många skolor bryter mot skollagen. Trots att många studier visar att lärare med utbildning i ämnet har stor betydelse för elevernas resultat.

Men många, alltför många, kommuner avstår från att vidareutbilda sina lärare, trots att det till höstterminen finns 4 000 platser avsatta för lärare som vill vidareutbilda sig. Det kallas Lärarlyftet, en satsning av regeringen. Men kommunerna är skyldiga att betala en del av fortbildningen och i det rådande ekonomiska läget anser många att de inte har råd. Här måste lärarna få stöd.

Det är naturligtvis en nästan farlig felprioritering. Det är oerhört viktigt att skolan har kompetenta lärare. Det gäller då inte bara att de ska ha lärarexamen och därmed den pedagogiska kompetensen utan också att de ska ha ämneskunskaperna.

Skolinspektionens rapport konstaterar att i en tredjedel av skolorna undervisade lärare i engelska trots att de saknade akademisk utbildning i språket. Samma sak gäller det alltmer populära språket spanska. Och man kan fråga sig vilken kvalitet det blir på undervisningen under de förhållandena.

Regeringen har aviserat nya åtgärder för skolan med bland annat en ny lärarutbildning, skärpta regler för behörighet och eventuellt en lärarlegitimation. Frågan är vad den ekonomiska krisen tillåter i höst. Möjligen måste skolminister Jan Björklund dra ner på ambitionerna.

I så fall kan han fundera något lite på den otydliga lagstiftningen, bland annat när det gäller kraven på lärarnas utbildning. Lagen ger inte rektorerna tillräcklig ledning när det gäller att bedöma lärares kompetens i olika sammanhang.

I slutändan handlar det ändå om eleverna. De har en obönhörlig rätt till en över hela landet likvärdig utbildning och rättssäkra betyg. Men kommunerna olika storlek och därmed ekonomiska förutsättningar innebär med viss automatik att orättvisor byggs in undervisningen. Vissa har råd att satsa mer på skolan än andra.

Dags att åter ta upp diskussionen om att låta staten ta tillbaks ansvaret för skolan. Då kan man också höja läraryrkets status och, inte minst, deras löner i takt med att de vidareutbildar sig.