Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Gefle Fruntimmerförenings hushållsskola

Annons

Vem skriver Gefle Fruntimmersförenings historia? Ett ganska omfattande material finns i Stadsarkivet som nu öppnar i nya och fräscha lokaler, så det är bara att sätta igång. Det var denna förening som från 1905 drev två arbetsstugor för skolbarn, en på Södra Kungsgatan 31 och en på Östra Islandsgatan 49 (nuvarande Brynäsgatan). De har tidigare i år beskrivits i GD. I huset på Söder pågick dessförinnan ett annat projekt, en hushållsskola, nämnd i GD i mars.

Fruntimmersföreningen bildades redan 1845 ”för vanvårdade och fattiga små barns undervisning och vård”. Socialt medvetna (nåja) kvinnor inom stadens societet ägnade sig åt säkert behövlig välgörenhet; det handlade om barnkrubba och småbarnsskola, slöjdskola och ”skyddsförening”. Att damerna också var ytterst medvetna om status och börd framgår av protokollen. Man är ”Fru Luth, född Elfbrink”, ”Marina Löfvander, född Grape”, ”Adelaide Rettig, född Garberg” etcetera. Den senare avsäger sig ordförandeskapet 1875 i ett brev från Stockholm. Styrelsemöten hålls i prestigelokaler som slottet och rådhuset.

Gefle Fruntimmersförening äger fastigheten på Söder (egentligen två sammanslagna, nr 75 och 76 i femte kvarteret). År 1900 är den taxerad till 16 600 kronor. Närmaste granne, nr 77 och 78, hyser stadens fattighus.

Hushållsskolans verksamhet börjar 1894 och skolan invigs av kyrkoherde Nils Löwgren i närvaro av ”Landshöfdingen och Kommendören Björkman”. Fröken Maria Carlström blir föreståndarinna. En ”tjänarinna” anställs och fyra elever tas emot: Hulda Jansson, Alma Josefina Sjölander, Elisabeth Olsson och Anna Engborg, alla födda 1879, det vill säga i 15-årsåldern. I direktionen (styrelsen) sitter fru Ida Kjellerstedt, född Eiserman, doktorinnan Henriette Rydberg, född Nordström, friherrinnan Sköldebrand, född Wrangel, och fru Hulda Wallberg, född Engwall. Fru Florman, född Bratt, utses till ordförande ”efter afflyttade Rektorskan Röding”; det tyder på att det kan ha funnits en interimstyrelse dessförinnan.

I mars 1895 läses hushållsskolans rimligen första direktionsberättelse upp. Själva verksamheten kommenteras inte i fruntimmersföreningens protokoll, däremot att gården, nr 76, har reparerats under året.

Exempelvis år 1903 är ”Landshöfdingskan Grefvinnan Elvine Hamilton, född Åkerhielm” ordförande vid ett möte där man beslutar att stugans två vindsrum ska hyras ut och att under sommaren, när verksamheten ligger nere, köket kostnadsfritt ska upplåtas åt en äldre kvinna, Lisen Andersson, ”mot det att hon tillser trädgården”.

Det räcker inte med uthyrning av vindsrummen. I mars 1904 konstateras att hushållsskolan går med en årlig förlust på 1 000-1 200 kronor. En tiomannakommitté ledd av grevinnan Hamilton ska fundera på åtgärder. I december föreslår man nedläggning till halvårsskiftet 1905.

Och skolan läggs ner för att ersättas av en arbetsstuga. Man har tidigare använts lysgas och tar nu in kostnadsförslag på gasledning (310 kronor) och på elbelysning (247:50). Stugan repareras, men bagarstugan och brygghuset på tomten ska bibehållas oförändrade, enligt protokollet. 30 blusar à 1:25 och förkläden à 0:65 köps in åt de väntade gossarna.

Hushållsskolan blev en parentes i föreningens historia.

Barbro Sollbe