Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Gefle riksdag

Annons
23 januari-24 februari 1792, sammankallad avkung Gustav III med kort varsel i syfte att lösa en finansiellkris efter kriget mot Ryssland. Gävle valdes av säkerhetsskäloch för att staden var rojalistiskt pålitlig.
Dåliga kommunikationer och årstiden, men ocksårädsla, gjorde att oppositionella riksdagsmän uteblev.Dock hindrades inte motståndsmän som Pechlin, Ribbingoch andra som liksom den blivande kungamördaren Anckarströmvistades i Gävle som riksdagsledamöter.
Av olika källor framgår hur de träffades iGävle och smidde sina ränker. Anckarström ska enligtsin egen bekännelseskrift ha haft kungen i sikte under enprocession men avstått från att skjuta då en,enligt honom själv, oskyldig page kommit emellan.
I Anckarströms logi i Gävle (hos snickaren Holmgren,andra kvarteret) återfanns enligt traditionen en kvarlämnadpistolkula på en hylla.
Totalt samlades 717 ledamöter i Gävle, vars befolkning(cirka 3.000 personer) fördubblades under dessa veckor.
Gävle beskrivs som en belägrad stad. Alla vägarbevakades och polispiketer fanns posterade vid infarterna (Åbyi Valbo, Strömsbro, Harnäs). Passtvång och brevcensurhade införts. Endast tidningen Historiskt och Politiskt Nyttfick lämna rapporter.
Landshövding F.A.U. Cronstedt med oppositionella sympatier kommenderadestillfälligt till Svenska Pommern för revisionsuppgifter.Till hans ersättare utsågs Johan af Nordin.
Kungen själv kom, av rädsla för attentat, tillGävle via Hedesunda.
För Gävle innebar riksdagen ett stort uppsving medförsäljning av lagad mat, beordrad uthyrning av husrumoch ett rikt nöjesliv.
Inkvarteringen skedde i privathem. Adelsmän bodde hosbrukspatroner och bemärkta borgare, bondeståndets ledamöterhos arbetare och fiskare.
Riksdagen avbröts hastigt sedan kungen fått igenombeslut om viss ekonomisk sanering, men också för atthan tröttnat på Gävle.
Under riksdagen examensförhördes kronprinsen, blivandeGustav IV Adolf, i kungens sängkammare på slottet Gävleborg,Gustav III:s bostad under vistelsen. Att adeln uteblev frånexamensmiddagen påskyndade kungens beslut att lämnaGävle.
Vid sessionerna fördes kungen av säkerhetsskälfrån slottet till den särskilda rikssalen - en sedannyåret hastigt upptimrad lada, 52 meter lång, i slottsparkensöstra del - i en täckt gång.
Till den tillfälliga rikssalen fraktades för övrigtdrottning Kristinas silvertron från Stockholm. Regaliernaförvarades mellan sessionerna i Heliga Trefaldighets kyrka.
Salen revs efter riksdagen och återuppfördes vidDrottningholms slott som ridhus. 200-årsminnet firades genomatt Sveriges riksdag i juni 1992 besökte olika institutioneri Gävle. Fyhrvall, O: Bidrag till Gefle stads historiaoch beskrifning.