Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Grön stadsmotorväg ska göra centrum bilfritt

GD kan idag avslöja att en tysk industrikoncern presenterat ett förslag till lösning på Gävles mångåriga diskussioner om centrumtrafiken.
Ett djärvt förslag med en stadsmotorväg har i största hemlighet lämnats in till kommunledningen.

Det är den tyska stål- och betongjätten Zunächst Spaß GmbH som föreslår att Rådhusesplanaden täcks över med två betongviadukter mellan Staketgatan och Slottstorgets södra ände.

I norr skulle en ramp vid Vasaskolan leda upp den södergående trafiken till en fem meter hög tvåfilig bro över Nygatan, som sedan fortsätter i samma höjd förbi Rådhuset och ansluter vid Södra Kungsgatan. Motsvarande sker för norrgående trafik. Broarna följer alltså dagens gatusträckning fast i ett övre plan. Företaget har döpt förslaget till Gävle Bro II.

Konstruktionen gör att motortrafiken helt separeras från gående och cyklister. Under betongfundamenten kan fotgängare flanera fritt, och dessutom skyddas från väder och vind, och inte minst från solens farliga UV-strålar. Hastigheten på broarna kan hålla tysk autobahn-standard, alltså fri fart. Det gör att bilarna passerar snabbt genom centrum och på så sätt minskar trafikvolymen per tidsenhet.

Industrikoncernens överingenjör Schusslig Hering är entusiastisk.

– Motorvägar i stadskärnor är inget ovanligt i USA och Japan. Men för Sverige skulle detta bli den första i sitt slag. Gävle begåvas med en unik turistattraktion. Många svenskar följde TV-serien Dallas har jag förstått och minns man introduktionen med de smäckra motorvägsbroarna får man en bild av hur det kan se ut.

Intresset för Gävles trafikdiskussioner väcktes när Hering av en slump fick höra om den rosa jeepen i rondellen vid E16.

– Jag förstod då att Gävleborna har ett stort bilintresse samt att de är förtjusta i sin offentliga konst. En installation med en stadsmotorväg ger Gävle ett tillskott i gatubilden av modern ingenjörskonst i kolossalformat.

Hering känner också till det stora snöovädret 1998. Motorvägsbroarna kommer därför att dimensioneras för ett snötryck om två meter genom massiva stålbalkar.

– Betongbroarna blir i det närmaste osänkbara. Vi kommer för säkerhets skull att påla 20 meter ner i marken. Det blir förstås ett störande moment under byggtiden, men med vår metod blir pålningsarbetena färdiga dubbelt så snabbt eftersom vi pålar dygnet runt. Därmed förkortar vi de kringboendes obehag radikalt. Vi tror också att Gävleborna vant sig vid pålning efter den senaste tidens husbyggen.

– Däremot blir bygget flexibelt i bemärkelsen att det går att expandera obegränsat. Endast fantasin sätter gränser. Till exempel kan man bygga ramper till parkeringshusen eller varför inte ett stort parkeringsdäck över hela Stortorget. Broarna klarar till och med att åter dra in E4:an genom staden om man vill öka kundunderlaget för centrumhandeln.

Hering vill särskilt framhålla att företaget är miljöcertifierat.

– Vi använder 100 procent kravmärkt, ekologiskt cement. Betongfundamenten byggs så nära trädstammarna i Esplanaden som möjligt för att smälta in på ett naturligt sätt i miljön. Vi talar alltså här om en i sanning „grön stadsmotorväg. Möjligen kan vi tvingas riva några hus längs vägen, men ur kultursynpunkt vägs det upp av betongbroarnas höga arkitektoniska värden.

Industrikonglomeratet har på senare tid gjort tunga investeringar i petrokemisk produktion i det forna DDR, vilket gör att företaget nu är världsledande i vägdamms- och partikelavstötande asfaltsteknik. Partiklarna får inte fäste i asfalten utan tas helt upp i den omgivande luften. Vägbanan blir därmed kliniskt ren.

Ingen i kommunledningen vill kommentera förslaget till GD.

En anonym källa inom kommunförvaltningen bekräftar dock att medborgarna kan komma med synpunkter under dagen, eftersom förslaget nu läckt ut. Alla synpunkter som kommer in senast under kontorstid i dag 1 april lovar man att beakta.

– Får vi godkänt är vi beredda att sätta pålningsborrarna i marken direkt, försäkrar Schusslig Hering.