Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Härmed bevisat att Gävle inte ligger i Norrland:

Annons

Det räcker med en titt på kartan. Norrlandsgränsen är feldragen. Den löper i en diagonal från nordväst till sydost, när alla förhållanden talar för att gränsen i stället går i motsatt diagonal; från sydväst till nordost.

Gästrikland utgör en ologisk tarm längst ner i det sydöstliga hörnet, och avviker på många sätt från de egenskaper och företeelser som människor i allmänhet associerar med Norrland.

Och vad är då det för något?

Blunda och tänk efter.

Vad sägs om: Långa avstånd. Glesbebyggt. Utflyttning. Kargt. Svårodlat. Kallt. Vinter. Sävliga, ordkarga dialekter. Skogar. Fjäll. Brist på ekar och slott.

Har jag glömt nåt? (Skulle vara sossar och mygg då.)

Intrycket känns väl inte så muntert. De norrlänningar som blir ilskna över en sån här typbeskrivning brukar sällan invända mot beskrivningen i sig, utan mer hävda att mycket i uppräkningen tvärtom är positivt.

Det vanligaste är att gles bebyggelse ger människor svängrum och frihet från storstadens stress, och all natur som är en följd av den glesa bebyggelsen erbjuder ett sunt och stärkande friluftsliv till skillnad från stadens luftföroreningar. Argumentationen går ut på att göra en dygd av nödvändigheten.

Stämmer detta går Norrland en ljus framtid till mötes. Det blir stadigt allt färre människor som konkurrerar om de alla skogar och vidder som breder ut sig när folk flyttar ut. För av någon anledning tycks många inte nappa på erbjudandet om lugn och ro. Urbaniseringen (= att människor flyttar till städer) går snabbare i Sverige än i något annat EU-land.

Att försöka vända dystra Norrlandsförhållanden till något positivt är dömt att misslyckas. Att förknippas med Norrland orsakar stor varumärkesskada för Gävle.

Dessbättre behöver dock inte Gävle och de andra gästrikekommunerna föra Norrlands talan.

Gästrikland är inte glesbefolkat. Det syns tydligt på Scb:s Sverigekarta över tätorter. Det sammanhängande tätortsområdet Älvkarleby-Sandviken står sig väl i jämförelse med de flesta andra tätortsområden runt landets större städer (exklusive storstäderna).

Om glesbygd ska definiera Norrland så går gränsen snarast från norra Värmland över västra Dalarna, girar runt Siljan och fortsätter söder om Ljusdal och Hudiksvall.

Som född och uppvuxen i Ljusdal noterade jag tidigt att det är rätt stor skillnad mellan norrhälsingedialekt och Gävledialekt. (Vilken som är vackrast tar jag inte ställning till.) Gästrikedialekter tillhör Sveamålen, ett av de sex huvudområden som språkforskare delar in svenska dialekter i.

För det hörs ju rätt tydligt att Gävles karaktäristiska idiom är mer besläktat med tungomålen i Västerås, Eskilstuna och därom. (Och Sandviksmål låter väl mest likt dalmål?)

Dialekttillhörighet må vara en liten fråga. Klimat och natur är däremot starkt definierande.

Det finns en naturgeografisk Norrlandsgräns, norr om vilken slättland byter skepnad till en mer bergig och kuperad terräng. Den gränsen löper ända nerifrån Norra Bohuslän, omfattar hela Värmland och nästan hela Dalarna, men bara en mindre del av Gästrikland. Från Hälsingland kryper den längs kusten mot Sundsvall.

Gränsen följer ganska precis gränsen mellan odlingszon 4 och 5, enligt Riksförbundet Svensk Trädgårds indelning av Sverige i åtta odlingszoner. I stort sett hela Gästrikland ligger i zon 4, liksom stora delar av södra Sveriges inland, medan lejonparten av Norrland ligger i zon 7. (Odlingsmässigt är även halva Dalarna Norrland.)

Fast så var det ju det där med Dalälven. Norr om denna sägs som bekant ekar inte växa naturligt. Detta är det oftast framförda argumentet för att allt som ligger norr om Dalälven är Norrland.

Men landets nordligaste ekbestånd finns vid Testeboåns nedre lopp – alltså norr om Gävle. I Svealand når inte eken naturligt norr om naturreservatet Bysjöholmarna i Avesta. Om det finns ekar i Sälenfjällen, som ju ligger "söder" om Dalälven, så är de i så fall omsorgsfullt kamouflerade.

Kungliga slott finns ju inte heller i Norrland, sägs det.

Precis. Gävles Vasaslott stärker bevisen för att Gävle inte är Norrland. För vore det så, så hade ju Johan III valt att uppföra slottet i Skutskär.

Men sammanfattningsvis: kan inte detta resonemang lika gärna visa att det inte är Gästrikland som är felsorterat utan snarare Dalarna och Värmland? Att tunga skäl talar för att ansluta ytterligare landskap till Norrland?

Då tittar vi på kartan igen. Gästrikland ligger långt söder om Sveriges geografiska mittlinje, som löper ganska precis längs älven Ljungan i Medelpad och vidare mot Norge.

Det känns inte rimligt att något som ska kallas Norrland sträcker sig söder om landets mittpunkt.

Nån måtta får det väl vara.

LÄS ÄVEN: Harnäsbor norrlänningar, Skutskärsbor storsvenskar?