Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hela pressmeddelandet från Gefle IF

Pressinformation från Gefle IF FF, 16 augusti 2012

Annons

Sedan i juni 2011 har Gefle IF FF arbetat för att framtidens fotbollsarena i Gävle skall vara etablerad på Sätraåsen jämte Läkerol Arena. I en gemensam sammanställning från föreningarna (Brynäs IF, Travet, Gefle IF Friidrott, GGIK och Gefle IF Fotboll) som förenas i målsättningen att etablera ett Idrottscenter på Sätraåsen finns beskrivet synergieffekter och nyttan med att samlas på Sätraåsen. Efter föreningarnas avsiktsförklaring där även Gävle Kommun har varit positiv till att utreda förutsättningarna för att etablera fotbollsarenan på Sätraåsen har en översiktsplan tagits fram från Samhällsbyggnadskontoret (bekostat av Gävle Kommun). Fotbollsarenaförslaget har tagits fram och bekostats av Gefle IF FF och en ekonomisk kalkyl utifrån skissen är framtagen. Gefle IF FF har gjort en 5 års budget där man tagit hänsyn till såväl Allsvenskt spel som Superettan spel. Budgeten är kompletterad med en affärsplan som beskriver intäkts- och kostnadsberäkningarna. I den finns även SWOT analys.

Gefle IF FF har beräknat att betalningsförmågan avseende hyra ökar med 5 miljoner vid Sätraåsen alternativet jämfört med dagens nivå. Vi har redan från början varit tydliga med att Strömvallen etapp 1 med ny läktare skapar mycket begränsade möjligheter (enbart på åskådarsidan ej ökade intäkter från samarbetspartner). För att nå expansions- och utvecklingsmöjligheter på Strömvallen krävs nästa steg, Etappen 2, med kortsidesläktare, konferens och mötesrum, restaurang och företagsetableringar.

Gefle IF FF har tydligt deklarerat att om man anser att elitfotboll och elitidrott är viktigt för Gävle så är det avgörande att det skapas förutsättningar. En arena med mötesplatser för samarbetspartners och som är åskådarvänlig och klimatokänslig, med den komfort som krävs idag för att besökare och supportrar skall komma till arenan är en oerhört viktig förutsättning. Att det finns vidareutvecklingsmöjligheter med etableringar för ytterligare verksamheter är också en viktig faktor. Att detta inte är en universallösning är vi i Gefle IF FF väl medvetna om men det är ett avgörande steg för framtiden. Sedan är det hårt arbete och affärsmässighet som krävs för att utveckla verksamheten vidare och skapa stabilitet på lång sikt.

Ett antal möten har ägt rum sedan sommaren 2011 med olika parter och det senaste halvåret har ekonomiska diskussioner intensifierats mellan Gefle IF FF och Gävle Kommun. Ett par banker har varit med i diskussionen med ”input” på vilka krav som långivare ställer på ägaren av arenan.

Under våren har Gävle Kommun aviserat att ägande och uppförande av arenan skall vara Gefle IF FF. Det är baserat utifrån ”Brynäs upplägget”. För att detta skall kunna ske har banken varit tydliga med att det krävs att Gävle Kommun står som borgen och garanterar visst flöde.
Att kommunen står som garant/borgenär för klubbar som bygger arenor är inte något unikt krav utan arenor i Sverige som byggts/byggs har varierande upplägg men den gemensamma nämnaren är, för så gott som alla arenor, att stadens kommun står som garant/borgenär. Ex. Öster (Växjö) och Norrköping.

I maj fick vi (Gefle IF FF) från kommunledningskontoret veta att det inte finns politiskt stöd för att en ny arena på Sätraåsen. Anledningen som vi fick höra var att det var en för dyr arena (kostnadsberäknad till 180 miljoner). Den kostnadsnivå som vi fick information om var acceptabla var 2/3 av utgångskalkylen, d.v.s 120 miljoner.
Flera möten har ägt rum under våren och sommaren. Vi har jobbat oerhört mycket på finansieringslösningar och genom den kompetens som finns inom föreningen och i vårt nätverk har vi lyckats att få ner investeringskostnaden för en helt ny arena på Sätraåsen från 180 miljoner till 120 miljoner. Kostnadsreduceringen bygger på att vi som förening är ägare och projektleder bygget. Att vi anlitar de företag som finns i vårt nätverk och som därmed är medfinansiärer till fotbollsarenan. Det innebär att vi har arbetat fram 1/3 (60 miljoner) som delfinansering.

Därmed anser vi att det finns ett mycket bra förslag på en fotbollsarena förlagd jämte Läkerol Arena som i sin tur växer fram som en Arenastad med olika sporter samlade i ett område som är kalkylerad till 120 miljoner kronor. Detta förslag är det som vi från fotbollen anser är det absolut bästa förslaget utifrån sportsliga-, kommersiella-, kostandseffektiva och varumärkesstärkande utgångspunkter.
Gävle Kommun har meddelat att de inte stöder detta förslag vilket innebär att det enda som kvarstår är att återgå till Strömvallen och det beslut som är fattat i kommunfullmäktige juni 2010 om ny läktare för en investering av 90 miljoner (98 miljoner).

Vi från föreningen är mycket besvikna över det beslutet och anser att det kommer att bli försvårade omständigheter att bedriva elitverksamhet på lång sikt. Självklart så kommer vi att jobba och sträva efter bästa sportsliga resultat och bästa service för åskådare och partner men vårt mål var att med ny arena ta nästa steg i föreningen utveckling och verkligen göra en offensiv för framtiden.

Viktig nu är att så fort som möjligt när steg 1 i Strömvallen med ny arena är påbörjad att gå vidare i visionsplaneringen med steg 2 som vi tydligt markerat och varit öppen med att beskriva att när den är på plats, med korsidesläktare, kommersiella mötesplatser och företagetableringar som vi som elitförening ser möjlighet att expandera och vara med och konkurrera på lika villkor som övriga elitföreningar.

Styrelsen samt Eva von Schéele-Frid, Klubbdirektör Gefle IF FF

Mer läsning

Annons