Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Heliga Trefaldighets kyrka

Annons
Storkyrkan, ligger strax norr om Gammelbronoch väster om Stortorget.
På platsen uppfördes redan i slutet av 1300-taleten liten kyrka av gråsten, helgad åt "Den heliga Treenigheten".Den förstördes av brand 1605.
En ny kyrka började byggas 1638 och invigdes 1654. Sättningari grunden gav kyrkan sprickor, och stödåtgärderfick sättas in. Kyrkorådet tänkte på 1700-taletge upp försöken att rädda kyrkan och vändesig till Kungl Maj:t för att få ett löfte från1646 av drottning Kristina om att få bygga om Gävle slott med dess kyrka till församlingskyrkainfriat. Men slottet brann 1727 och Heliga Trefaldighets kyrkareparerades.
Kyrkklockorna hängde i en stapel norr om kyrkan till1781 då ett torn byggdes på kyrkan och den gamla stapelnrevs. Men tornet började luta, och strävpelare och förstärkningarutfördes. Vid en stor renovering 1936-1938, ledd av S.H. Wranér, gjordes omfattande grundförstärkningar.
Öster om kyrkan uppfördes 1774 Elfstrandska-Valleyskagravkoret och 1789 byggdes ett gravkor på tornets södrasida för stadsbyggmästaren Raphael Pousette. Den bogårdsmur som omgärdat kyrkogårdenrunt kyrkan började rivas 1817.
På 1880-talet förändrades interiörenenligt arkitekten C. Möllers förslag. Kyrkan fick dåså kallade bönhusbänkar och nytt orgelverk påny läktare. Altaruppsatsen och predikstolen, som bildhuggarenEwert Friis utfört på 1660-talet i sen renässansstil,fick 1889 de nuvarande färgerna, svart och guld. StadsarkitektenE.A. Hedin genomdrev mot Möllers vilja att kyrkan dekoreradesmed ornament i valvbågar och att korvalvet måladesblått med stjärnor.
1936-1938 återinfördes bänkar med dörraroch ett dopkapell i södra skeppet inreddes. Tornet restaurerades1953.
1970-1971 fick interiören nya färger, dopkapelletblev en småkyrka och en ny orgelläktare byggdes.
Första orgeln var byggd 1686 av H.H. Chaman. Den byggdesom 1742 av Olov Hedlund. En ny orgel byggdes 1974 av Grönlundsorgelbyggeri i Luleå Gammelstad, som 1971 levererade kororgeln.
Under Gefle riksdag 1792 förvarades riksregalierna i kyrkan.
Pingstdagen 1963 direktsändes i TV högmässanfrån Heliga Trefaldighets kyrka över Eurovisionen,den första TV-högmässa utlandet kunde se frånen svensk kyrka. Från Gästrikland 1988. Sverigeskyrkor, Gästrikland del 1; Karlsson, A.M. & Kilström,B.I: Gästriklands kyrkor - medeltid möter nutid.