Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skänkens öde ännu oklart

/
  • Skänken är ett monument över flera hundra år av järnframställning i Hoforstrakten. På Skänktorget har den stått sedan slutet av 1970-talet.

Det lutar åt att det blir en kommunal folkomröstning om flytten av Skänken i Hofors centrum.
– Det här är ett typexempel på när invånarna bör få vara delaktiga, säger Kent Olsson, FHT.

Annons

Folkhemmets Kent Olsson säger att en kommunal folkomröstning ska initieras och frågan som ska ställas till Hoforsborna är om Skänken ska få stå kvar på Skänktorget eller om den ska flyttas ett stenkast till Skolgatan.

För att en folkomröstning ska kunna hållas krävs det att minst tio procent av de röstberättigade medborgarna i kommunen kräver det. Sedan ska det slutgiltiga beslutet tas av fullmäktige och där kan folkomröstningen stoppas om två tredjedelar av ledamöterna motsätter sig den. Men det kommer inte att bli fallet, enligt Kent Olsson.

– Det är väl bara Socialdemokraterna och Vänstern som skulle motsätta sig det, säger han.

Det som skulle göra en folkomröstning om Skänken speciell är att kommunstyrelsen redan fattat beslut om en flytt. Det beslutet har en grupp handlare i Centrum sedan överklagat till förvaltningsrätten, som ännu inte kommit med något utslag.

Kommunalrådet Marie-Louise Dangardt, S, tycker inte att en folkomröstning bör hållas. Det demokratiska inflytande som medborgarna redan haft i form av ett 20-tal dialogmöten är fullt tillräckligt, menar hon.

– Jag har svårt att tänka mig en mer omfattande demokratisk process än den som föregick det här beslutet, säger hon.

Enligt Kent Olsson och andra som motsatt sig en flytt av Skänken har det efter kommunstyrelsens beslut framkommit att vissa, trots alla dialogmöten, inte haft en rimlig chans att sätta sig in i beslutsunderlaget.

Kommunalrådet har ingen förståelse för det.

– Då kanske man i fortsättningen kan gå på de här dialogmötena som hålls när det gäller frågor av den här digniteten.

– Sedan handlar det här inte om en sak, flytten av Skänken, utan om flera. Där Skänken står i dag ska det skapas en plats för aktiviteter, för unga och gamla året runt, säger hon.

Annons