Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Högskolans ledning svarar inte på våra frågor

Anser HiG:s ledning att studenternas betyg ska grundas på vad som för tillfället passar in i er budget, eller ska betygen grundas på studenternas prestationer? Frågar studenter vid Högskolan i Gävle.

Annons

Vi efterlyste svar från Högskolans ledning i vår artikel "Hur värderar HiG kunskap?" i GD 17/2.

Det rörde sig om fyra tydligt ställda frågor:

1. Hur ser HiG:s ledning på sitt bildningssyfte?
2. Hur värderar man kunskap?
3. Tror HiG:s ledning att utbildning som svarar mot näringslivets önskningar nödvändigtvis är detsamma som folkbildning?
4. Är det en slump att lärare som varit kritiska till HiG:s förvandling, eller som har brutit mot kommunikationspolicyn, nu är avskedade?

Till vår förvåning svarade inte HiG:s ledning i sin artikel i GD 26/2 på en enda utav dessa frågor, trots den övertydliga frågeställningen. Man valde istället att koncentrera största delen av artikeln på att förklara vad HiG:s kommunikationspolicy har för syfte.

Vi vet redan vad kommunikationspolicyn är för något. Det var inte den vi undrade över. Resten av deras replik utgjordes av en lång redogörelse för ledningens respektive lärarnas ansvarsområden.

De skriver bl. a ”Kursernas innehåll och genomförande är däremot aldrig en fråga för ledningen. Det bestäms av forskare och lärare inom ämnet.”

Men så vitt vi vet är det akademicheferna som beslutar om kursplanerna. Och när expertisen inom ett ämne blir avskedad finns det inte så många sakkunniga kvar att styra över innehållet i kurserna.

Den enda fråga repliken snuddade vid att besvara var fråga nummer fyra. De svarade: ”Att … (namn på f.d. anställd lärare) i media har uttryckt sin syn i debattinlägg och intervjuer är ingenting som strider mot policyn".

Här ignorerar man första delen av vår fråga: Är det en slump att lärare som varit kritiska till omorganiseringen nu är avskedade?

Man valde att nämna en utav de kritiska lärarna vid namn och påstod att han inte brutit mot policyn. Likväl står det i policyn att man ska diskutera känsliga frågor internt, samt att den externa kommunikationen snarare ska vara propagandistisk: ”Med extern kommunikation för vi ut bilden av Högskolan i Gävle. Den bild vi kommunicerar är den för oss önskvärda bilden."

Vi gissar att bilden som den namngivne läraren gav ut av HiG snarare var icke önskvärd. Vi vet att det också finns fler avskedade lärare som varit kritiska mot omorganiseringen, och att även de är avskedade. Vi väljer dock att inte nämna dem vid namn, eftersom det är själva sakfrågan som bör diskuteras. Vi tycker inte att man bör nämna enskilda lärare där personerna i fråga inte ens är tillbedda att medverka i debatten.

HiG:s ledning skriver i början av sin artikel att ”Vi konstaterar att ingen av frågorna varken direkt eller indirekt rör kvaliteten på de kurser som studenterna läser. Det är glädjande.”

Vi måste invända och rikta oss direkt till HiG:s ledning och hävda att här har ni fel. Naturligtvis har er omorganisering påverkat kvaliteten på våra utbildningar. Som vi tidigare skrev i båda våra artiklar riktade till er: Man har avskedat forskare inom ämnen, som ersatts med lägre utbildade vikarier. Man har i ett fall till och med bytt ut en professor mot en lärare som inte ens forskat i ämnet. Vi kallar detta en kvalitetssänkning.

Dessutom har vi fått veta att HiG:s ledning uppmanar sina lärare att i år underkänna fler studenter än man gjorde 2012. Man skriver i ett mailutskick till sina anställda: "Ett problem är AUEs överproduktion på 12 miljoner som främst härrör från att studenterna presterat bättre än förväntat på våra kurser (HÅP).”

Akademichefen vill se åtgärder för att vi inte ska riskera att hamna i ett liknande läge 2013. "Det här är inte försvarbart. Detta har med all sannolikhet med er omorganisering att göra, eftersom högskolan nu drivs som ett vinstdrivande företag.

Och det leder oss naturligtvis till vår femte fråga: Anser HiG:s ledning att studenternas betyg ska grundas på vad som för tillfället passar in i er budget, eller ska betygen grundas på studenternas prestationer?

Vi förväntar oss svar på våra fem frågor. Dessa frågor är angelägna och berör en stor del av befolkningen. Vi anser att HiG bör tänka om, och ta sitt ansvar som den institution för folkbildning ni faktiskt, med ett annat förhållningssätt, skulle kunna vara.

Anneli Hellstrand, Henning Larsson-Müller, Pia Jonsson, Wilhelm Andersson
Studenter på Högskolan i Gävle

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel