Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Hyllade medarbetare

Här är alla som belönades av Gävle kommun på tisdagen.

Annons
KLK
Ann-Chatrine Hjalmarsson, handl.
Roger Kimland, personalchef
Mait Magnusson, generalist/handl.

Tekniska kontoret
Anders Blomgren, projektledare
Göran Lilja, fastighetsskötare
Gunilla Reidler, inform. samord.

Bygg & Miljö
Jan Nordström, karttekniker
Lars Skogsberg, avdelningschef

Gävle Vatten
Tom Kungsman, VA-tekniker
Stefan Eriksson, VA-tekniker

Serviceförvaltningen
Raija Huhtala-Pakuszewska, städare
Sigbritt Pettersson,husmor
Marit Leidermark, husmor
Rigmor Ekenberg, städare
Per-Olov L Westlund, parkarbetare
Åke Sundberg, lastbilsförare
Mats Th. G Eklund fastighetsarb.

Barn & Ungdom
Britt Bergman-Danielsson,verksamhetschef
Lillemor Bae,personlig assistent
Barbro Christina Landberg, skolass.
Anita Wärn Engström, musiklärare
Sonja Eckerblad, musiklärare
Elisabeth Marklund, kvalitetsutv.
Kurt Johansson, kontorsvaktmästare
Christina Hjern, förskolechef
Gunilla Jernberg, placeringsass.
Annica Lindfors, konsulent
Eva Skoglund, specialpedagog
Eva Klingvall,förskollärare
Eva Eriksson,förskollärare
Agneta Larsson, kokerska
Toni Mellin, lärare mellan
Karin Elisabeth Westberg, förskoll.
Ann-Katrin Larsson, fritidspedagog
Lena Bohlin,barnskötare
Gunilla Erbell, lärare 1-7
Eva Jansson,skolassistent
Erling Westerlund, lärare trä-metall
Ann-Christine Mattsson, fritidsped.
Lillemor Strand, barnskötare
Birgitta Skoog, kokerska
Anne-Lie Carlsson,förskollärare
Christina Björklund,barnskötare
Anette Berntsson,rektor
Monica Strömbrink, lärare låg
Elisabet Westerlund, adjunkt
Gösta Björkström,lärare mellan
Margareta Barck-Wesslen,lärare låg
Kerstin Lindblad, förskollärare
Maude Blyckertz, fritidspedagog
Per-Olov Johansson, lärare musik
Kerstin Karlsson, förskollärare
Ann-Christin Käldström, barnskötare
Annica Reinholdsson, barnskötare
Eva Nielsen,förskollärare
Kerstin Backman, barnskötare
Zorica Nedeljkovic,barnstugestäd
Anna-Liisa Hast, ekonomibiträde
Lena Karlsson, förskollärare
Ann-Christine Lundmark, förskoll.
Lena Olzon,elevassistent
Maria Rönnlund, skoladministratör
Britta Östling, skoladministratör
Lena Karlsson, placeringsassistent
Solveig Elvin, förskollärare
Carina Thorgren, barnskötare
Dagny Wiklund, ekonomibiträde
Eva Ljusberg, förskollärare
Lena Swang,förskollärare
Hjördis Marsten, lärare spec ped
Hagsjö Birgitta Levander,SYO-kons.
Eva Lindström, fritidspedagog
Anne Wihlborg, lärare mellan
Eva Liw, lärare textil/slöjd
Ingela Kvist, förskollärare
Leena Andersson, lärare låg
Anita Zetterberg, barnskötare
Inger Englund, barnskötare
Gudrun Lännerström, barnskötare
Kerstin Lindell, barnskötare
Ulla Pettersson, dagbarnvårdare
Ulla-Lena Larsson, fritidspedagog
Anna-Lena Wickström, förskollärare
Christina Groth, förskollärare
Eva Bäckström, fritidspedagog
Marianne Edevärn, rektor
Curt-Ingvar Hamrén, områdeschef
Karin Åberg, lärare hushåll
Marie Göransson, fritidspedagog
Birgitta Söderlund,lärare 1-4
Lars Ytterbom, vaktmästare
Eva Levin, rektor
Gun Britt Blom, ekonomiass
Kristina Smedshammar, psykolog

Utbildning & Arbete
Britt-Louise Wiberg, adjunkt
Monica Walldén, lärare gymn
Jean-Pierre Elias, adjunkt
Conny Johansson, lärare
Vera Kock, skolkurator
Lars Elfsberg,vaktmästare
Maria Tennemar, förskollärare
Ingegärd Bylund, biblioteksassistent
Sigvard Westerlund, lärare gy/sv/so
Ingrid Larsson, adjunkt
Lynn Måhlen, adjunkt
Margareta Sellin, lärare spec
Christina Grönberg,lärare spec
Sigurd Hansson, handläggare
Annica Smedberg, assistent
Agneta Ohlsson, informatör
Anneli Norbäck, handledare
Hans Åke Brandén, ekonomichef
Åsa Wängelin, inform sekr
Ewa Berger, teamsamordnare

Kultur & Fritid
Anette H Johansson, biblioteksass.
Hans Andersson, föreståndare
Stig Vasiljeff,vaktmästare
Carina Östlund, badmästare
Ann Britt Nöjd, biblioteksassistent
Johan Höjer,avdelningschef
Jan-Olof Nyman, symf
Pasi Virtanen, symf

Socialtjänst Gävle
Pia Margareta Zetterberg,teamass.
Inger Malmqvist-Jonason,familjerättsassistent
Christina Öhström,gruppchef
Lars Bergström, behandlingsamord.
Sten Öberg, behandlingssamord.
Ann-Kristin Wiberg,handledare
Elisabeth Karlsson, socialbidragsass.
Anna-Carin Engström, löne/personaladministratör
Kristina Nohrén, gruppchef
Solveig Sigfridsson,handläggare LSS

Omvårdnad Gävle
May Stenberg, assistent
Birgitta Persson, habiliterare
Monika Lundblom,vårdbiträde
Yvonne Storm, vårdbiträde
Gullan Hellstadius, vårdbiträde
Liselott Lindgren, vårdbiträde
Astrid Bomark, vårdbiträde
Siv Persson,vårdbiträde
Ing-Britt Sterner, vårdbiträde
Marianne Lövgren,undersköterska
Ann-Christin Edorsson, undersköt.
Susanne Fernqvist, undersköterska
Anette Löfvenius, undersköterska
M Ellinor Hedblom,vårdbiträde
Ing-Britt Andersson, vårdbiträde
Gunilla Sandström,vårdbiträde
Britt Marie Lindberg, vårdbiträde
Gunilla Jonsson, vårdbiträde
Pirjo Johansson, undersköterska
Els-Britt Wästerhed,sjuksköt, natt
Agneta Fläre-Mählby, vårdbiträde
Margareta Hansen,undersköterska
Britt-Inger Persson,vårdbiträde
Carina Wilhelmsson, undersköterska
Birgitta Hellman, assistent
Kerstin Enberg, undersköterska
Gunvor Vahlund, vårdbiträde
Ingela Forsgren, vårdbiträde
Irene Wilander, undersköterska
Christine Wahlström, undersköt.
Karin Eriksson, undersköterska
Ingela Gröning, undersköterska
Margareta Ström, vårdbiträde
Barbro Holmsten, vårdbiträde
Irma Wiström, undersköterska
Eva Andersson, vårdbiträde
Ann-Marie Rågvall, undersköterska
Maud Savolainen, Sjuksköterska
Anna Marina Markström, vårdbitr.
Gun-Britt Kittilä, undersköterska
Stefan Eliasson, vaktmästare
Dusanka Löfving, vårdbiträde
Monica Olausson, vårdbiträde
Lena Karman, undersköterska
Elisabeth Sandström, undersköt.
Laila Grönlund, undersköterska
Elisabeth Gustafsson, undersköt.
Birgitta Jansson, vårdbiträde
Mona Henning, vårdbiträde
Carina Bengtsson, vårdbiträde
Lena Grylin-Bye, boendestödjare
Christina Hagel, skötare
Barbro Lindberg, vårdbiträde
Yvonne Johansson-Palm, undersköt.
Eva Thelin-Myrbäck, skötare
Maj-Lis Bohlin, personlig assistent
Mona Naess,personlig assistent
Ewa Wahlberg, personlig assistent
Susanne Wiklund, personlig ass.
Inger Ohlsen, personlig assistent
Karin Öhrn,habiliterare
Katarina Olsson, habiliterare
Elisabeth Lindqvist,habiliterare
Marie-Louise Larsson, habiliterare
Eva Östlund,habiliterare
Margareta Andersson, undersköt.
IngaLill Dahlström,habiliterare
Marita Olsson Narving, områdeschef
Sinnika Björklund, habiliterare
Anna Hallenberg, vårdbiträde
Gunilla Niemelä, undersköterska
Elisabet Litzell, sjuksköt