Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

I dag gäller det: Ja eller Nej

GÄVLEI dag är det val kära läsare. Om det nu har kunnat undgå någon.

De senaste veckorna har vi satsat en del på att berätta om kampanjerna och sakfrågorna och nu är det alltså dags att väljarna ger sin dom och bestämmer om Sverige ska gå med i EMU:s tredje steg och införa euron som valuta.
Men vad händer egentligen efter folkomröstningen? Blir det massarbetslöshet om vi står utanför euro-samarbetet eller blir det så om vi går med fullt ut i den monetära unionen EMU?

Många tolkningar
Det finns en hel mängd tolkningar, gissningar hot och önskningar hos ja- och nej-kampanjerna om vad valresultatet innebär. Många av de argument som förts fram i kampanjerna kan sorteras in i kategorin önskningar och hot.
Och det är kanske naturligt eftersom man gärna skönmålar det alternativ man själv företräder och svartmålar motståndarnas.
Ska man vara petig är det mycket lite man kan säga med hundraprocentig säkerhet om vad ett ja eller nej idag leder till.
Enligt Valmyndigheten, som får betraktas som en av de mest objektiva instanserna inom Riksdagen, så finns det sex praktiska konsekvenser av ett ja.
* Mest märkbart i vardagen är förstås att kronan byts ut mot euron som betalningsmedel.
* Besluten kring penningpolitiken inom Euroländerna tas av Europeiska centralbanken, ECB, istället för nationellt av Riksbanken.
* Riksbanken kommer att styras av ECB i alla frågor som rör valutaunionen.
* EU:s regler om sunda statsfinanser ska tillämpas mer strikt. Även nu ska Sverige ha sunda statsfinanser. Men som fullvärdiga medlemmar av EMU kan man tvingas betala böter om man inte rättar till en dålig ekonomi efter en tid.
* Den svenska riksbankchefen tar plats i ECB:s högsta beslutande organ.
* Finansministern kan delta i överläggningarna inom den informella Eurogruppen.
Vad kan man då med bestämdhet säga händer om det blir ett nej idag?
Ja, kronan blir förstås kvar, liksom Riksbankens inflytande över penningpolitiken. Men landet är fortfarande bundet att delta i den ekonomiska samordningen, med kraven på att underskott i de offentliga finanserna inte får vara större än tre procent av BNP. Liksom att statsskulden inte får vara större än 60 procent av BNP. Men EU kan då inte utdöma böter om man inte klarar kraven.

Enkelt och tråkigt
Så enkelt och tråkigt, ja rent av lite väl tekniskt, kan man sammanfatta de hundraprocentigt säkra konsekvenserna. Men skulle de båda sidorna bara använda sig av det här skulle ingen väljare tända till på valet.
Istället skaftar man till något och kanske till och med rejält mycket. Säkert de flesta med stark övertygelse.
Ett av ja-sidans främsta argument verkar vara att man med en gemensam valuta ska få en sänkt ränta i Sverige. Något som ska gynna näringslivet att investera och privatpersoner som har lån att slippa en del av utgifterna. Företag som exporterar ska även tjäna en hel del pengar på att slippa växla. Dessutom handlar det om solidaritet för ja-sidan, att Sverige ska vara med och ta risker tillsammans med de övriga Euroländerna. Dessutom ska vi då även kunna påverka bättre än om vi står utanför. Ensam är inte stark, som ja-sidan utbrister på affischerna. Ett annat vanligt uttryck är Ja till samarbete-nej till utanförskap.
Inom nej-sidan verkar rädslan vara stor att ett fullt medlemskap i EMU ska leda till ökad arbetslöshet, nedskärningar i den offentliga sektorn, otryggare anställningsvillkor och lönesänkningar. Demokratin ska sättas ur spel eftersom makten över den ekonomiska politiken flyttas från Sverige till EU, varnar nej-sidan. De hävdar också att EMU bara är början på en utveckling av EU till en superstat med gemensam beskattning och militär.
Alltså en mycket annorlunda bild av läget jämfört med ja-sidan. Nej-sidan håller dock öppet för ett byte till euron senare om det skulle visa sig vara bra.

Inte lätt
Det är inte lätt att vara väljare och komma fram till vilken sida som har rätt. Det är som sagt ytterst lite som kan sägas om konsekvenserna med hundraprocentig säkerhet. Ni får går på känslan helt enkelt. Ett alternativ är annars att rösta blankt. Då slipper ni ta ställning samtidigt som ni stödjer möjligheten att få delta i den demokratiska processen.
Lycka till!

MATTIAS JONSSON
026-15 96 12
mattias.jonsson@gd.se