Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

I höst ska förslaget ställas ut

Planeringen av det nya dubbelspåret mellan Furuvik och Skutskär har pågått i snart 20 år.
Men än är det inte klart exakt på metern var det nya spåret ska gå.

Annons

Krister Johansson som är projektledare för dubbelspåret Skutskär-Furuvik vågar inte säga om de tre husen i Turkiet i Skutskär är de enda som måste rivas för att järnvägen ska fram.

– Om jag sa det skulle det kunna bli fel. Det vet vi inte förrän bullermätningarna är klara och vi ritat in bullervallar och liknande. Men när planen ställs ut i höst ska det framgå, säger han.

I förstudien markerades den nya järnvägssträckningen av en bred korridor. I samrådshandlingarna som allmänheten just nu har möjlighet att lämna synpunkter på har korridoren smalnats av till ett streck.

Strecket går över naturmark nästan hela vägen från Skutskär till Furuvik och undviker bebyggelsen, men det finns ändå många känsliga frågor som måste avgöras innan järnvägsplanen kan fastställas i höst.

Den största förändringen i landskapsbilden blir en 200 meter lång järnvägsbro över Harnäsviken i Trösken. Den kommer att synas på långt håll.

Villaägare i Stenvreten, Lindsäng och Medora kommer också att märka förändringen. De bor i dag i lantliga omgivningar men kommer att få ett bullrande järnvägsspår intill husen.

Andra förändringar blir att motionsspåret i Bultbo måste flyttas och ett nytt enkelspår från Bultbostugan till Skutskärs gamla station ska byggas för godstrafiken till Stora Enso.

I Ytterharnäs kan många glädjas åt att de slipper tågbullret när den gamla rälsen rivs upp. Å andra sidan påverkas Ytterharnäsborna av ombyggnaden av riksväg 76 från Furuvik till Tröskenvägen. En utfart från Ytterharnäs ska tas bort, och en ny gång- och cykeltunnel ska byggas.

Fram till den 3 maj tar Trafikverket emot synpunkter på förslaget till dubbelspår och ombyggnad av riksväg 76. I augusti eller september ska den nya järnvägsplanen ställas ut. Då ska alla frågetecken ha rätats ut.