Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

I vilken verklighet lever Rönning?

Annons

Göran Rönning raljerar över att vi i Mellanskog vill skapa ett samhälle i samklang med naturen. Ännu en gång svartmålar han svenskt familjeskogsbruk, skriver Karin Perers.

I vilken verklighet lever Rönning? undrar jag. Mänskligheten har endast ett enda jordklot. För att trygga jorden åt framtiden behöver vi, som lever nu, styra om produktionen till råvaror som ständigt förnyas och efter användning kan återföras till naturens kretslopp. Vi måste skapa utveckling som håller i längden.

Skogarna är fantastiska resurser när vi ska bygga framtidens samhälle. Medan träden står där och växer, lockar skogen oss människor till njutning och friluftsliv. Träden gör samtidigt klimatnytta genom att binda in och lagra koldioxid. När träden avverkas, blir de till produkter som kan ersätta fossila material och därmed påtagligt minska växthuseffekten.

Gällande skogsvårdslag har två jämlika mål, både produktion och miljö. Det mirakulösa är att även produktionen bärs av miljöansvar. När träbyggande ersätter betong, när skogsbaserade material ersätter plast och polyestertyger, när biobränsle ersätter olja och kol, stakar vi ut vägar till det biobaserade samhället. Varför vägrar Rönning, som ofta kallar sig miljövän, att se skogarnas stora möjligheter?

Tack vare ambitiös skogspolitik har vi i Sverige idag mera skog än någonsin tidigare. Riksskogstaxeringen visar att arealen gammal skog, lövrik skog och mängden död ved stadigt har ökat från 1990-talets mitt när nuvarande skogspolitik trädde i kraft. Den svenska modellen, som ger skogsägaren frihet under ansvar, visar sig hålla. Den levererar omfattande miljöhänsyn i den brukade skogen och stora områden som frivilligt avsätts för att vårda värdefull natur. I Mellanskog är vi 30 000 skogsägare som bryr oss. Därtill finns naturreservat och andra skydd, som samhället gemensamt ska ta ansvar för.

Rönning blandar påståenden med lösryckta anklagelser mot familjeskogsbruket. I en så stor rörelse som Mellanskog finns förstås exempel på skogsåtgärder som går fel. Våra produktionsledare utgår nu från kartor som visar vattnet under marken för att planera körning och undvika markskador. Under våren har vi utbildat 700 anställda och entreprenörer i miljöhänsyn. När Mellanskog förser Stockholms nya stora kraftvärmeverk med biobränsle är våra miljökrav på skogsfliset högt ställda.

Vi skogsägare tänker längre än träden växer. Vi menar allvar. Vi vill vara med och skapa ett samhälle i samklang med naturen.

Karin Perers

Mellanskogs ordförande

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons