Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ingen ersättning för bullret

Mark- och miljödomstolen har gett klartecken för den planerade muddringen av farleden in till Gävle. Men de privatpersoner som vill ha ersättning för bullret har fått nej.

– Störningarna är inte ersättningsgilla, säger domstolen.

Gävle Hamn, Gävle kommun och Sjöfartsverket har tillsammans sökt miljötillstånd för att bredda och fördjupa inseglingsleden in till Gävle hamn så att den blir 13,5 meter djup.

Man vill också fördjupa Norra hamnbassängen och Yttre hamnbassängen, samt dumpa de muddermassor som inte är förorenade i djupgraven mellan Limön och Lövgrund.

Mark- och miljödomstolen har inga invändningar mot någon del av ansökan. Muddringen kommer inte att medföra någon påtaglig skada på naturmiljön eller yrkesfisket, säger domstolen.

Men för bullret från de stora mudderverk som ska användas sätter domstolen upp tydliga villkor.

På större delen av Norrlandet får bullernivåerna inte överskrida 60 decibel dagtid, 50 decibel på kvällstid och 45 decibel på natten.

Vid Holmsundsrännan, där inseglingsleden går mycket nära land och bottnen består av hård morän, kommer man inte att klara så hårda villkor. Där har domstolen i stället beslutat att ljudnivån under dag- och kvällstid får ligga på högst 65 decibel, men mellan klockan 22 och 07 får man inte utföra något bulleralstrande arbete alls där.

För många som har villor och fritidshus på Norrlandet, och särskilt på Holmudden vid Bönan, kommer de kommande två somrarna därför troligen att bli påfrestande, och sju personer har yrkat på ersättning för bullret.

Men någon sådan ersättning kan inte betalas ut, säger Mark- och miljödomstolen. Kraven avser ”kompensation för befarade störningar av ideell natur” och det är inte ersättningsgillt.

Det enda man kan ersätta är förmögenhetsskada, men det måste man då anmäla i efterhand som oförutsedd skada och förutsätter att man visa på en marknadsvärdeminskning som beror på muddringen.

Förutom bullerfrågan har risken för grumling av vattnet varit viktig. Sammanlagt ska 4,5 miljoner kubikmeter lera och morän grävas upp från botten i Yttre fjärden. Det mesta, 3 700 000 kubikmeter, ska dumpas väster om Lövgrund.

Det översta lagret av sedimenten, som är förorenade av flera hundra års industriverksamhet i Gävle, ska i stället tas om hand genom så kallad miljömuddring, stabiliseras och sedan användas vid bygget av nya kajer vid Fredrikskans och Granudden.

Både vid muddringen och när massorna dumpas finns risk för att vattnet i Yttre fjärden grumlas.

För de förorenade sedimenten har Mark- och miljödomstolen satt ett gränsvärde på 30 milligram per liter vatten. Grumlingen ska mätas 250 meter från den punkt där arbetet utförs.

När det är rena sediment som grävs upp har gränsen för grumling satts vid 50 milligram sommartid och 100 vintertid.

Miljötillståndet gäller åtta år från att domen vinner laga kraft. Det kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen senast den 28 december.