Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Insändare: Att en demenssjuk slår ihjäl sin anhörig får bara inte ske

Annons

Demenssjukdom är en svår palliativ sjukdom som drabbar hela familjen. 90 procent av personerna som drabbas av en demenssjukdom får någon gång beteendemässiga/psykiska symtom.

Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för anhöriga.

Vissa av symtomen som uppstår är extra besvärliga och svåra att hantera och prata om. Det krävs att omgivningens olika yrkesprofessioner har kunskap och förståelse om demenssjukdomar och de anhörigas situation. När en anhörig kontaktar kommunen, primärvården eller regionen för stöd och hjälp, ska den finnas där. Hjälpen kan i många fall vara livsavgörande.

Vi har den senaste tiden via media fått ta del av den fruktansvärda händelsen, där en demenssjuk person slog ihjäl sin anhörig. Detta ska inte ske.

Mer läsning: Slog ihjäl sin fru med kofot – nu åtalas den äldre mannen för mord

Rutiner måste uppdateras, dammas av och alla som hade kontakt med paret måste ställa sig frågan, vad gick fel, vad kunde gjorts annorlunda? Gävle Demensförening har en kravlista för en god demensvård i Gävle några av de punkter vi driver aktivt är:

•Stöd hela demensresan! Från diagnos till omvårdnadsinsatser! Återskapa det gränsöverskridande demensteam som tidigare fanns. I de nationella riktlinjerna för demenssjukdom betonas vikten av ett multiprofessionellt team.

•Rätt till utredning! Alla som söker vård för symtom som kan tänkas vara en demenssjukdom ska utredas. Primärvården måste få tillräckliga förutsättningar, både i form av kunskap och resurser, för att arbeta med utredning och behandling av personer med demenssjukdom.

•Meningsfull vardag! Det är just nu kö till dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Detta ska inte förekomma. När en anhörig eller person med demenssjukdom ansöker om insatsen, ska insatsen beviljas omgående och plats erbjudas. Detta kan vara första steget att våga be om och ta emot stöd från samhället.

•Återställ flexibel och biståndsfri anhörigavlösning! För att anhöriga ska bibehålla hälsan krävs snabb och lättillgänglig avlösning, både kortare och längre.

•Kontinuitet i omvårdnaden på boenden och i hemtjänsten! Det skapar en trygghet för den som är sjuk och för de anhöriga runt omkring att få möta samma personal.

•Omorganisera personalens arbetsuppgifter på boenden! Och/eller öka bemanningen så att personalen hinner umgås, aktivera, sinnesstimulera och arbeta nära de boende.

•Yngre personer ska ha rätten att ansöka om LSS-insatser! I Gävle har biståndshandläggarna ett motstånd till att utreda enligt Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade LSS.

Gävle Demensförening genom

Agneta Brinne, ordförande

agneta.brinne@telia.com

Karin Andersson, kassör

karin.hjort.andersson@hotmail.com

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare
Annons