Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Avgiftshöjningen för VA är mycket kraftig – vad är underlaget?

I Gefle Dagblad den 5/11 fanns en artikel, där det framgick, att VA-avgiften kommer att höjas i Gävle under de tre kommande åren med 19 procent 2020, 15 procent 2021 och 15 procent 2022.

Det är onekligen en mycket kraftig avgiftshöjning, totalt 57,38 procent under de tre åren. Jag gick därför in på Gästrike Vattens hemsida, för att få mer information om beräkningsunderlaget för avgiftshöjningarna. Dessvärre kunde jag inte hitta någon sådan, så jag ber nu Gästrike Vatten att via Gefle Dagblad redovisa detta, eftersom det förmodligen är många fler än jag, som är intresserad av en sådan redovisning.

I väntan på svar, har jag räknat lite själv, utifrån vissa rimliga antaganden. Med en genomsnittlig nyttjandeperiod på 30 år = avskrivning samt en normal kommunal upplåningsränta, som i dag är 2,0 procent, får jag följande investeringsutgifter för de tre åren: 490 miljoner kr 2020, 460 miljoner kr 2021 samt 528 miljoner kr 2022. Det blir en total investeringsutgift, under de tre åren, på cirka 1,5 miljarder kr.

Stämmer det? Specificera även de största årliga investeringsutgifterna.

Scientiae fundamento

Svar direkt: Anledningen till höjningen är bland annat omfattande investeringar i nytt vattenverk och reningsverk

För att vi fortsatt ska säkra leveransen av dricksvatten och rena avloppsvattnet för Gävle kommun behöver vi fortsätta att utveckla det befintliga VA-nätet i takt med att Gävle kommun växer.

Det stämmer att brukningsavgiften för kommunalt VA kommer att höjas i Gävle kommun stegvis tre år framåt. En stegvis höjning av brukningstaxan är för att skapa en bra nivå. Senast taxan i Gävle höjdes var 2015.

Anledningen till höjningen är bland annat omfattande investeringar i nytt vattenverk och reningsverk samt en fortsatt hög tillväxt genom fler exploateringsområden. Det innefattar även kostnader för förarbete så som utredningar och undersökningar.

Tidigare hade vi ett överskott som vi använt till bland annat investering av infiltrationsanläggningar, förnyelse av ledningsnät och anpassning till lagar och krav. De investeringar som vi har gjort innebär ökade kostnader i form av avskrivningar vilket bidrar till att taxan höjs.

För att brukningstaxans nivå ska spegla det långsiktiga intäktsbehovet föreslås en stegvis höjning under åren 2020-2022. Det innebär en höjning av avgiften den 1 januari 2020 med i genomsnitt 19 procent, 1 januari 2021 med i genomsnitt 15 procent och den 1 januari 2022 med i genomsnitt 15 procent. Inriktningen är att taxans nivå sedan ska stabiliseras vilket innebär årliga höjningar med två-fem procent under 2023-2025.

På vår hemsida finns underlag till beslutet samt beräkningar av vad avgifterna blir de kommande åren. www.gastrikevatten.se/justering-av-brukningsavgifter

Vill du ha mer detaljerade beräkningar så är du välkommen att höra av dig till oss.

Hälsningar

Anneli Westin

avdelningschef kund- och verksamhet Gästrike Vatten

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare