Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Avverkning intill ett rinnande vatten ska ske med försiktighet

BillerudKorsnäs AB slutavverkar i dagarna en skog vid Bondglamsvägen intill Hanåsen utanför Gävle. I kanten av avverkningen rinner Glamsenbäcken.

Enligt skogsstyrelsens miljömål ska en avverkning intill ett rinnande vatten ske med försiktighet för att inte påverka vattendragets kvalitet negativt. Vid mitt besök tycker jag inte att skogsbolaget har tagit sådan hänsyn. Enligt bilderna som visar hur bäcken ser ut efter avverkningen och alldeles intill framgår tydligt bäckens förändring.

Träd och buskar tillför föda till vattenlevande organismer genom nedfallande löv och kryp. Vegetationen i kantzonen tillför vattendragen näring i form av löv, barr, andra växtdelar, insekter och andra småkryp. Lövinslag i kantzonen ökar artrikedomen och produktionen av fisk i skogsbäckar. Kantzonens träd och buskar reglerar ljusförhållanden och kan ha stor betydelse för att dämpa temperaturväxlingar sommartid. Det finns arter i skogsvattendragen som är mycket känsliga för förhöjd vattentemperatur.

Ljusexponering i kombination med ökat näringsläckage vid avverkning kan orsaka kraftig igenväxning i vattnet.Tillförsel av död ved bidrar till att öka variationen i vattenmiljöer och har stor betydelse för vattendragens funktion, produktion och biologisk mångfald. Förutom att kantzoner är viktiga för biologisk mångfald i vattenmiljöer så har kantzonen i sig ofta högre artrikedom än omgivande skog. Här kan finnas inslag av hänsynskrävande biotoper som bäckskog, strandskog, källor eller källområden med mera.

Min uppfattning är enligt ovan att BillerudKorsnäs AB visar bristande naturhänsyn vid avverkningen vid Glamsenbäcken. Detta är särskilt anmärkningsvärt med tanke på att företaget är miljöcertificerat enligt FSC!

Per-Olof Erickson

Naturskyddsföreningen i Gävle

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare